Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Łukasza » Rozdział 17
«  Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17 Ewangelia Łukasza 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzekł do uczniów swoich: Niepodobna jest, aby zgorszenia przyjść nie miały, ale biada temu, przez kogo przychodzą. [2] »Lepiej by mu było, gdyby mu zawieszono kamień młyński u szyi jego i wrzucono go w morze, niż żeby miał zgorszyć jednego z tych maluczkich. [3] »Miejcie się na baczności. Jeśliby brat twój zgrzeszył przeciw tobie, upomnij go, a gdyby żałował, odpuść mu. [4] »I gdyby siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć na dzień zwrócił się do ciebie mówiąc: Żałuję tego — odpuść mu! [5] »I rzekli do Pana Apostołowie: Przymnóż nam wiary. [6] »A Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jako ziarnko gorczycy, powiedzielibyście temu drzewu morwowemu: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a usłuchałoby was. [7] »A któż z was, mający sługę oracza lub pasterza, powie mu, gdy ten wróci z pola: Pójdź zaraz i siądź do stołu. [8] »A nie mówi mu: Przygotuj mi wieczerzę, a przepasz się i usługuj mi, dopóki się nie najem i nie napiję, a potem ty będziesz jadł i pił. [9] »Czyż dziękuje słudze onemu, że uczynił, co mu rozkazał? [10] »Nie sądzę. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy my nieużyteczni, cośmy winni byli uczynić, uczyniliśmy. [11] »I stało się, że gdy zdążał do Jeruzalem, przechodził środkiem Samarii i Galilei. [12] »A gdy wchodził do pewnej osady, zabiegło mu drogę dziesięciu mężów trędowatych, którzy stanęli z daleka [13] »i zawołali mówiąc: Jezusie, Nauczycielu, zmiłuj się nad nami! [14] »A ujrzawszy ich rzekł: Idźcie, ukażcie się kapłanom. I stało się, gdy szli, że byli oczyszczeni. [15] »A jeden z nich, skoro zobaczył, że był uzdrowiony, wrócił, głosem wielkim wielbiąc Boga [16] »i padł na oblicze do stóp jego, dziękując: a był to Samarytanin. [17] »A Jezus odpowiadając rzekł: Czyż nie dziesięciu było oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? [18] »Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i dał chwałę Bogu, jeno ten cudzoziemiec. [19] »I rzekł mu: Wstań, idź, bo wiara twoja uzdrowiła cię. [20] »A zapytany przez faryzeuszów, kiedy nadejdzie Królestwo Boże, odpowiadając im rzekł: Królestwo Boże nie nadejdzie dostrzegalnie. [21] »Ani też powiedzą: Oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże w was jest. [22] »I rzekł do uczniów swoich: Nadejdą czasy, że będziecie pragnęli widzieć jeden dzień Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. [23] »I powiedzą wam: Oto tu jest, albo: Oto tam. Nie chodźcie ani się za nim nie udawajcie. [24] »Albowiem jako błyskawica, gdy zabłyśnie spod nieba, oświeca to, co pod niebem jest, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. [25] »Potrzeba jednak, aby pierwej wiele ucierpiał i był odrzuconym przez to plemię. [26] »A jako się działo za dni Noego, tak też będzie w czasach Syna Człowieczego. [27] »Jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. I przyszedł potop, i wytracił wszystkich. [28] »Podobnie jako działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali. [29] »Ale dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł z nieba, niby deszcz, ogień siarczysty i wytracił wszystkich. [30] »Tak też będzie w dniu, gdy się Syn Człowieczy objawi. [31] »A kto by onej godziny był na dachu, a sprzęty jego w domu, niechaj nie zstępuje, aby je zabrać; a kto na polu, niech się także nie wraca. [32] »Pamiętajcie na żonę Lota. [33] »Ktokolwiek by usiłował życie swe zachować, straci je, a kto by je stracił, odzyska je. [34] »Powiadam wam: Nocy tej będzie dwóch na jednym łożu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony: [35] »dwie będą mełły razem, jedna będzie wzięta, a druga zostanie; dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. [36] »A odpowiadając rzekli mu: Gdzie, Panie? A on im powiedział: [37] »Gdziekolwiek będzie ciało, tam się zgromadzą i orły. 
«  Ewangelia Łukasza 16 Ewangelia Łukasza 17 Ewangelia Łukasza 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl