Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Łukasza » Rozdział 21
«  Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A podniósłszy swe oczy patrzył, jak bogaci wrzucali dary swe do skarbony. [2] »Ujrzał też i wdowę pewną ubożuchną, jak wrzucała dwa drobne pieniążki. [3] »I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, że ta wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. [4] »Wszyscy bowiem z tego, co im zbywało, wrzucili do darów Bożych, ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie swoje. [5] »A gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest pięknymi kamieniami i darami przyozdobiona, rzekł: [6] »Nadejdą dni, w których z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. [7] »Zapytali go tedy mówiąc: Nauczycielu, kiedy to będzie i co za znak, gdy się to zacznie? [8] »A on rzekł: Baczcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie w imię moje, mówiąc, żem ja jest i że nadszedł czas — nie idźcie za nimi. [9] »A gdy posłyszycie o walkach i rozruchach, nie trwóżcie się; potrzeba, aby to nastąpiło pierwej i nie zaraz koniec. [10] »Wtedy mówił im: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. [11] »I miejscami będą wielkie trzęsienia ziemi, zarazy i głód, będą strachy i znaki wielkie z nieba. [12] »Ale przed tym wszystkim podniosą na was swe ręce i będą prześladować, i wydawać do synagog i do więzienia, wodząc przed królów i namiestników dla imienia mego. [13] »A stanie się to wam na świadectwo. [14] »Postanówcie tedy w sercach waszych nie obmyślać, jak odpowiadać macie. [15] »Albowiem ja dam wam wymowę i mądrość, której się nie będą mogli oprzeć ani sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi. [16] »A wydawać was będą rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele i zabiją niejednego z was. [17] »I będziecie u wszystkich w nienawiści dla imienia mego, [18] »a nawet włos z głowy waszej nie zginie. [19] »Przez cierpliwość waszą zyskacie dusze wasze. [20] »Gdy tedy ujrzycie Jeruzalem wojskiem otoczone, wówczas wiedzcie, że się przybliżyło spustoszenie jego. [21] »Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry, a którzy są wewnątrz miasta, niech uchodzą, a ci, którzy przebywają w okolicy, niechaj do niego nie wchodzą. [22] »Bo są to dni pomsty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. [23] »A biada brzemiennym i karmiącym w one dni, albowiem będzie ucisk wielki na ziemi i gniew nad ludem tym. [24] »I polegną od ostrza miecza, i zapędzą ich w niewolę między wszystkie narody. Jeruzalem deptane będzie przez pogan, aż się wypełnią czasy narodów. [25] »I będą znaki na słońcu i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi ucisk narodów wśród zamieszania, szumu morskiego i nawałności. [26] »Gdy ludzie drętwieć będą ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem moce niebieskie poruszone będą. [27] »A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą wielką i majestatem. [28] »A gdy się to dziać pocznie, patrzcie, a podnoście głowy wasze, bo się przybliża odkupienie wasze. [29] »I powiedział im przypowieść: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. [30] »Gdy już z siebie owoc wydają, wiecie, że blisko jest lato. [31] »Tak i wy, skoro ujrzycie, że się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. [32] »Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. [33] »Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. [34] »A strzeżcie się, abyście przypadkiem serc swoich nie obciążyli obżarstwem i opilstwem, i troskami tego życia, aby na was nie przyszedł z nagła dzień ten. [35] »Jako potrzask bowiem spadnie na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. [36] »Czuwajcie zatem modląc się w każdym czasie, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co przyjść ma, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. [37] »I nauczał we dnie w świątyni, a na noc wychodził i przebywał na górze, którą zowią Oliwną. [38] »A cały lud od rana schodził się do świątyni, aby go słuchać. 
«  Ewangelia Łukasza 20 Ewangelia Łukasza 21 Ewangelia Łukasza 22  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl