Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Jana » Rozdział 1
«  Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. [2] »Ono było na początku u Boga. [3] »Wszystko się przez nie stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. [4] »W nim było życie, a życie było światłością ludzi, [5] »a światłość w ciemnościach świeci i ciemności jej nie ogarnęły. [6] »Był człowiek posłany od Boga, a Jan mu było na imię. [7] »Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o światłości, aby przez niego wszyscy uwierzyli. [8] »Nie był on światłością, ale miał świadectwo dać o światłości. [9] »Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego. [10] »Na świecie był, a świat był przez niego stworzony i świat go nie poznał. [11] »Przyszedł do swej własności, a swoi go nie przyjęli. [12] »A wszystkim, którzy go przyjęli i uwierzyli w imię jego, dał moc, aby się stali synami Bożymi; [13] »którzy nie z krwi ani z żądzy ciała, ani też z woli ludzkiej, ale z Boga się narodzili. [14] »A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, pełnego łaski i prawdy, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. [15] »Jan daje o nim świadectwo i woła mówiąc: To ten, o którym mówiłem: Który po mnie przyjdzie, stał się przede mną, bo pierwej był niźli ja. [16] »A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli łaskę za łaskę. [17] »Albowiem Zakon dany jest przez Mojżesza, a łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. [18] »Boga nikt nigdy nie widział. Syn jednorodzony, który jest na łonie Ojca, ten nam opowiedział. [19] »A takie świadectwo dał Jan, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali: Kim jesteś? [20] »I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając im: Jam nie jest Chrystus. [21] »Zapytali go tedy: Cóż więc? Jesteś ty Eliaszem? I odrzekł: Nie jestem. Jesteś ty Prorokiem? I odpowiedział: Nie. [22] »Rzekli mu tedy: Kimże jesteś, abyśmy mogli odpowiedź dać tym, którzy nas wysłali. Cóż powiadasz sam o sobie? [23] »I rzekł: Jam głos tego, który woła na pustkowiu: drogę prostujcie Panu, jako mówił Izajasz Prorok. [24] »A wysłańcy byli z faryzeuszów. [25] »I pytając go mówili: Czemuż tedy chrzcisz, jeśli nie jesteś Chrystusem ani Eliaszem, ani Prorokiem? [26] »Odpowiedział im Jan mówiąc: Ja chrzczę wodą, ale pośród was stanął ten, którego wy nie znacie. [27] »To ten, który przyjdzie po mnie, a stał się przede mną, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. [28] »To się działo w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. [29] »Nazajutrz ujrzał Jan nadchodzącego Jezusa i rzekł: Oto Baranek Boży, oto, który gładzi grzech świata. [30] »To ten, o którym mówiłem: po mnie przyjdzie mąż, który stał się przede mną, bo pierwej był niźli ja. [31] »Jam go wprawdzie nie znał, alem dlatego przyszedł chrzcząc wodą, aby mógł się okazać Izraelowi. [32] »I dał Jan świadectwo mówiąc: Widziałem Ducha zstępującego z nieba jako gołębica i spoczął na nim. [33] »A jam go nie znał, ale ten, który mię posłał chrzcić wodą, powiedział mi: Na kogo ujrzysz, iż zstępuje Duch i zostaje na nim, ten jest, który chrzci Duchem Świętym. [34] »I sam to widziałem, i dałem świadectwo, że on jest Synem Bożym. [35] »Następnego dnia znowu stał Jan i dwaj z uczniów jego, [36] »a patrząc na przechodzącego Jezusa rzekł: Oto Baranek Boży. [37] »I usłyszeli go, gdy mówił, dwaj uczniowie, i poszli za Jezusem. [38] »Jezus zaś odwrócił się i widząc ich, jak za nim idą, mówi do nich: Czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi (co znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz? [39] »Rzecze im: Pójdźcie, a zobaczycie. Poszli i zobaczyli, gdzie przebywał, i zostali z nim dnia tego, a była godzina prawie dziesiąta. [40] »A jednym z dwóch, którzy usłyszeli byli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. [41] »Ten spotkał najpierw brata swego Szymona i rzekł mu: Znaleźliśmy Mesjasza (co znaczy: Chrystusa). [42] »I przyprowadził go do Jezusa. A wejrzawszy nań Jezus rzekł mu: Tyś jest Szymon, syn Jony; będziesz się nazywał Kefas, to znaczy: Piotr. [43] »Nazajutrz zamierzał Jezus iść do Galilei i spotkał Filipa. I rzecze do niego Jezus: Pójdź za mną. [44] »A Filip pochodził z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. [45] »Filip spotkał Natanaela i rzekł mu: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Zakonie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. [46] »Rzekł mu Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Rzecze mu Filip: Pójdź, a zobacz. [47] »Ujrzał Jezus, że Natanael idzie do niego, i rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz podstępu. [48] »Pyta go Natanael: Skądże mnie znasz? Odpowiadając Jezus rzekł mu: Widziałem cię pierwej, nim cię Filip zawołał, gdyś był pod figą. [49] »Odpowiedział mu Natanael mówiąc: Rabbi, tyś jest Synem Bożym, tyś królem izraelskim. [50] »Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Ponieważ ci powiedziałem, żem cię widział pod figą, uwierzyłeś: więcej nad to zobaczysz. [51] »I rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: zobaczycie niebo otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. 
«  Ewangelia Łukasza 24 Ewangelia Jana 1 Ewangelia Jana 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl