Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Jana » Rozdział 15
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jam jest prawdziwy krzew winny, a Ojciec mój jest rolnikiem. [2] »Wszelką latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odetnie, a tę, która przynosi owoc, oczyści, aby więcej owocu przynosiła. [3] »Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam oznajmiłem. [4] »Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynosić owocu sama ze siebie, jeśli nie tkwi w winnym krzewie, tak i wy, jeśli we mnie pozostawać nie będziecie. [5] »Jam winnym krzewem, a wy latoroślami. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten wiele owocu przynosi; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. [6] »Kto nie będzie trwał we mnie, odrzucony będzie precz, niby latorośl, i uschnie; zbiorą ją, do ognia wrzucą i zgorzeje. [7] »Jeśli trwać będziecie we mnie, a słowa moje w was, o cokolwiek zechcecie, prosić będziecie, a stanie się wam. [8] »W tym jest chwała Ojca mego, abyście wiele owocu przynosili i stali się moimi uczniami. [9] »Jako mnie umiłował Ojciec, i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. [10] »Jeśli przykazania moje zachowacie, wytrwacie w miłości mojej, jakom i ja zachował przykazania Ojca mego i trwam w jego miłości. [11] »To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była pełna. [12] »To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jakom i ja was umiłował. [13] »Nikt nie ma większej miłości nad tę, aby kto życie swe oddał za przyjaciół swoich. [14] »Wy staniecie się przyjaciółmi moimi, gdy czynić będziecie, co ja wam rozkazuję. [15] »Już was nie nazwę sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, cokolwiek od Ojca usłyszałem, oznajmiłem wam. [16] »Nie wyście mnie wybrali, alem ja was wybrał i ustanowiłem was, abyście poszli i owoc przynieśli, i żeby owoc wasz trwał: aby Ojciec dał wam, o cokolwiek prosić go będziecie w imię moje. [17] »To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. [18] »Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził pierwej niż was. [19] »Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby, co jego jest, ale skoro nie jesteście ze świata, ale ja was ze świata wybrałem, dlatego znienawidził was świat. [20] »Wspomnijcie na słowa moje, którem ja wam mówił: nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą, a jeśli naukę moją zachowywali, i waszą zachowywać będą. [21] »A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mię posłał. [22] »Gdybym był nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z grzechu swego. [23] »Kto mnie nienawidzi, nienawidzi i Ojca mego. [24] »Gdybym był wśród nich nie dokonał czynów, jakich nie dokonał nikt inny, nie mieliby grzechu, ale teraz widzieli, a znienawidzili i mnie, i Ojca mego. [25] »Lecz aby się wypełniła zapowiedź napisana w ich Zakonie: Znienawidzili mnie bez powodu. [26] »Ale gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, on o mnie świadectwo dawać będzie [27] »i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście. 
«  Ewangelia Jana 14 Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl