Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Jana » Rozdział 17
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak mówił Jezus i podniósłszy oczy ku niebu rzekł Ojcze, nadeszła godzina moja, wsław Syna twego, aby i Syn twój wsławił ciebie. [2] »Jakoś mu dał władzę nad każdym człowiekiem, aby wszystkich, których mu dałeś, obdarzył życiem wiecznym. [3] »A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego Boga prawdziwego, i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. [4] »Jam ciebie wsławił na ziemi, dokonałem dzieła, któreś mi zlecił, [5] »a teraz wsław mnie ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie pierwej, nim powstał świat. [6] »Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata: twoimi byli i mnie ich dałeś, a zachowali naukę twoją. [7] »Teraz poznali, że wszystko coś mi dał, od ciebie pochodzi, [8] »bo słowa, któreś mi dał, przekazałem im, a oni je przyjęli i poznali, żem wyszedł od ciebie, i uwierzyli, żeś ty mnie posłał. [9] »Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, lecz za tymi, których mi dałeś, bo twoimi są. [10] »I wszystko moje twoim jest, a twoje moim, w nich zostałem wsławiony. [11] »Ja już nie jestem na świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imię twoje tych, których mi dałeś, aby byli jedno jako i my. [12] »Gdy byłem z nimi, strzegłem ich w imię twoje. Czuwałem nad tymi, których mi dałeś, i nikt z nich nie zginął jeno syn zatracenia, aby się wypełniło Pismo. [13] »A teraz idę do ciebie i mówię to na świecie, aby tę radość moją wypełnioną mieli w sobie. [14] »Dałem im naukę twoją, ale świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. [15] »Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich zachował od złego. [16] »Nie są oni ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. [17] »Uświęć ich w prawdzie. Nauka twoja prawdą jest. [18] »Jakoś ty mnie posłał na świat, i ja ich posłałem na świat. [19] »A za nich ja poświęcam siebie samego, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. [20] »A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dla słowa ich uwierzą we mnie, [21] »aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. [22] »A chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy. [23] »Jam w nich, a ty we mnie tak, by byli w jedności doskonałymi i aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i umiłowałeś ich, jakoś i mnie umiłował. [24] »Ojcze, chcę, aby i ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę twoją, jaką mi dałeś, boś ty mnie umiłował przed stworzeniem świata. [25] »Ojcze sprawiedliwy, świat cię nie poznał. Ale ja cię poznałem, a i oni poznali, żeś ty mnie posłał. [26] »Objawiłem im imię twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. 
«  Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17 Ewangelia Jana 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl