Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Jana » Rozdział 7
«  Ewangelia Jana 6 Ewangelia Jana 7 Ewangelia Jana 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A potem obchodził Jezus Galileję, bo nie chciał przebywać w Judei, Żydzi bowiem zamierzali go zabić. [2] »I zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. [3] »Rzekli tedy do niego bracia jego: Odejdź stąd, a idź do Judei, aby i uczniowie twoi zobaczyli dzieła twe, które czynisz. [4] »Nikt bowiem nie czyni czegokolwiek w skrytości, gdy sam pragnie pozostawać na widoku. Gdy takich rzeczy dokonywasz, daj się poznać światu. [5] »Bo i bracia jego nie wierzyli weń. [6] »Rzecze im tedy Jezus: Jeszcze nie nadszedł czas mój, ale czas wasz zawsze jest w pogotowiu. [7] »Świat nie może was znienawidzić, a mnie nienawidzi, bo ja daję o nim świadectwo, że złe są uczynki jego. [8] »Idźcie wy na to święto, ja zaś nie pójdę na to święto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił. [9] »To powiedziawszy pozostał w Galilei. [10] »A gdy bracia jego wyruszyli, udał się i on na święto, nie jawnie, ale jakby tajemnie. [11] »A w czasie świąt szukali go Żydzi mówiąc: Gdzież on jest? [12] »I mówiono o nim wiele wśród rzeszy. Bo jedni powiadali, że jest dobry, a drudzy mówili, że nie, lecz zwodzi tylko lud. [13] »Nikt wszakże jawnie o nim nie mówił z bojaźni przed Żydami. [14] »A gdy upłynęła już połowa świąt, wszedł Jezus do świątyni i nauczał. [15] »I zdumiewali się Żydzi mówiąc: Jak on może znać Pismo, nie nauczony? [16] »Odpowiedział im Jezus mówiąc: Moja nauka nie jest moją, ale tego, który mię posłał. [17] »Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten z nauki pozna, czy z Boga jest, czy też ja sam od siebie mówię. [18] »Kto z samego siebie mówi, ten chwały własnej szuka, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdomówny i nie masz w nim nieprawości. [19] »Czyż to nie Mojżesz dał wam Prawo, a nikt z was nie przestrzega Prawa? [20] »Czemu pragniecie mnie zabić? Odpowiedziała rzesza mówiąc: Czarta masz, kto cię chce zabić? [21] »Odpowiedział Jezus i rzekł im: Jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się zdumiewacie. [22] »Wszak Mojżesz nadał wam obrzezanie (nie żeby pochodziło ono od Mojżesza, bo jest od ojców) i dokonujecie obrzezania w dzień szabatu. [23] »Jeśli tedy człowiek przyjmuje obrzezanie w szabat bez pogwałcenia Prawa Mojżeszowego, dlaczego się na mnie oburzacie, żem całego człowieka w szabat uzdrowił? [24] »Nie sądźcie według pozorów, ale sprawiedliwym sądem sądźcie. [25] »Mówili tedy niektórzy z mieszkańców Jerozolimy: Czy to jest ten, którego chcą zabić? [26] »Bo oto jawnie naucza, a nic mu nie mówią. Czyżby naprawdę poznali starsi, że ten jest Chrystus? [27] »Ale o nim wiemy, skąd pochodzi, o Chrystusie zaś, gdy się zjawi, nikt wiedzieć nie będzie, skąd przychodzi. [28] »A nauczając w świątyni wołał Jezus: I mnie znacie, i wiecie, skąd jestem, a sam od siebie nie przyszedłem, ale wiary jest godzien ten, który mię posłał, a którego wy nie znacie. [29] »Ja go znam, bo od niego jestem i on mię posłał. [30] »Zamierzali tedy go pojmać, ale nikt nie podniósł nań ręki, bo jeszcze nie nadeszła godzina jego. [31] »A spośród rzeszy wielu uwierzyło weń i mówili: Czyż Chrystus, gdy przyjdzie, więcej cudów uczyni niż te, które czyni ten? [32] »A usłyszeli faryzeusze, że rzesze tak o nim mówiły, posłali więc faryzeusze i książęta sługi, aby go pojmać. [33] »Rzekł im tedy Jezus: Krótki tylko czas będę jeszcze z wami i pójdę do tego, który mię posłał. [34] »Będziecie mnie szukać, a nie znajdziecie, i gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. [35] »Mówili tedy Żydzi między sobą: Dokądże on pójdzie, że my go nie znajdziemy? Czyżby miał zamiar pójść do pogan na diasporę i pogan nauczać? [36] »Cóż to za nauka, którą wygłasza: Szukać mnie będziecie, a nie znajdziecie, i gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie? [37] »A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i zawołał mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije. [38] »Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. [39] »A to mówił o Duchu, którego otrzymać mieli wierzący weń. Albowiem Duch nie był jeszcze zesłany, bo Jezus jeszcze nie był uwielbiony. [40] »A słysząc taką naukę wielu spośród rzeszy mówiło: To jest naprawdę Prorok. [41] »A inni mówili: To Chrystus. A inni jeszcze powiadali: Czyż Chrystus przyjdzie z Galilei? [42] »Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? [43] »Doszło tedy z jego powodu do rozdwojenia wśród rzeszy. [44] »A niektórzy z nich chcieli go pojmać, ale nikt nie podniósł nań ręki. [45] »Przyszli tedy słudzy do przedniejszych kapłanów i faryzeuszów. A oni im rzekli: Czemuście go nie przywiedli? [46] »Odpowiedzieli słudzy: Żaden człowiek tak nie mówił, jak on. [47] »Odpowiedzieli im tedy faryzeusze: Czyście i wy zwiedzeni? [48] »Czy uwierzył w niego ktokolwiek z książąt albo faryzeuszów? [49] »A ten motłoch, który nie zna Zakonu, przeklęty jest. [50] »I rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł do niego w nocy, a był jednym z nich: [51] »Czyż prawo nasze potępia człowieka, zanim się go przesłucha i zbada, co czyni? [52] »A odpowiadając mu rzekli: Czyżeś i ty Galilejczykiem? Badaj Pisma, a zobaczysz, że Prorok nie powstanie w Galilei. [53] »I rozeszli się każdy do domu swego. 
«  Ewangelia Jana 6 Ewangelia Jana 7 Ewangelia Jana 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl