Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Dzieje Apostolskie » Rozdział 11
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Apostołowie i bracia przebywający w Judei usłyszeli, że i poganie przyjęli słowo Boże. [2] »I gdy Piotr przybył do Jerozolimy, nawróceni z Żydów robili mu wyrzuty [3] »mówiąc: Dlaczegoś wszedł do pogan i jadłeś z nimi? [4] »A Piotr zabierając głos zaczął im wykładać po kolei mówiąc: [5] »Modliłem się w mieście Joppie i w zachwyceniu miałem widzenie, naczynie jakieś, opadające jakby wielkie prześcieradło, czterema końcami spuszczane z nieba doszło aż do mnie. [6] »Pilnie się w nie wpatrując ujrzałem czworonogi ziemskie i dzikie zwierzęta, płazy i ptactwo powietrzne. [7] »Posłyszałem też i głos mówiący do mnie: Wstań, Piotrze, zabijaj i spożywaj. [8] »I rzekłem: Żadną miarą, Panie, bo nigdy nic pospolitego i nieczystego nie weszło do ust moich. [9] »Tedy mi powtórnie odpowiedział głos z nieba: Co Bóg oczyścił, tego ty nieczystym nie nazywaj. [10] »I stało się to trzykrotnie, potem wszystko wzięte było do nieba. [11] »A oto niebawem trzej mężowie stanęli przed domem, w którym byłem, posłani do mnie z Cezarei. [12] »I rzekł do mnie Duch, abym szedł z nimi bez żadnego wahania. A poszło ze mną i tych sześciu braci i weszliśmy do domu onego męża. [13] »A on opowiedział nam, jak w domu swoim ujrzał Anioła, który stanął i rzekł do niego: Poślij do Joppy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem, [14] »a on ci powie słowa, przez które zbawisz się ty i cały dom twój. [15] »I gdy zacząłem mówić, zstąpił Duch Święty na nich, jako w początkach i na nas. [16] »Wspomniałem tedy na słowa Pana, gdy mówił: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. [17] »Jeśli przeto dał im Bóg tę samą łaskę, co i nam, którzyśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, kimże ja byłem, abym mógł zabraniać Bogu? [18] »A to usłyszawszy zamilkli i wielbili Boga mówiąc: A więc i poganom dał Bóg pokutę, aby żyli. [19] »A ci, którzy się rozproszyli z powodu prześladowania, jakie wybuchło za Szczepana, dotarli aż do Fenicji, Cypru i Antiochii, nikomu nie głosząc nauki, jeno samym Żydom. [20] »A niektórzy spomiędzy nich, Cypryjczycy i Cyrenejczycy, gdy przybyli do Antiochii, przemawiali i do Greków, zwiastując Pana Jezusa. [21] »I była z nimi ręka Pańska, a wielka liczba uwierzywszy nawróciła się do Pana. [22] »I doszła o nich wieść do uszu Kościoła jerozolimskiego. Posłano zatem Barnabę aż do Antiochii. [23] »A gdy przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby wytrwali w postanowieniu swego serca. [24] »Był to mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Wielka też rzesza przyłączyła się do Pana. [25] »I szedł Barnaba do Tarsu szukać Szawła, a znalazłszy go przywiódł do Antiochii. [26] »I przez cały rok przebywali tam w Kościele nauczając mnóstwo wielkie, tak że najpierw w Antiochii nazwano uczniów chrześcijanami. [27] »A w owym czasie nadeszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. [28] »I jeden z nich, imieniem Agabus, powstawszy oznajmił w natchnieniu, że nastanie głód wielki w całym świecie, jaki był za Klaudiusza. [29] »Uczniowie tedy, każdy według możności postanowili wesprzeć braci mieszkających w Judei. [30] »Co też uczynili, wysyłając do starszych (jałmużnę) za pośrednictwem Barnaby i Szawła. 
«  Dzieje Apostolskie 10 Dzieje Apostolskie 11 Dzieje Apostolskie 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl