Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Dzieje Apostolskie » Rozdział 14
«  Dzieje Apostolskie 13 Dzieje Apostolskie 14 Dzieje Apostolskie 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W Ikonium weszli razem do synagogi żydowskiej i przemawiali tak, że uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. [2] »Ale ci z Żydów, którzy nie uwierzyli, podburzyli i rozjątrzyli umysły pogan przeciw braciom. [3] »I przebywali tam przez długi czas, mężnie sobie poczynając w Panu, który dawał świadectwo słowu łaski swojej poprzez cuda i dziwy dziejące się za ich wpływem. [4] »I rozdwoiła się ludność miasta: jedni byli z Żydami, a drudzy z Apostołami. [5] »Gdy jednak i poganie, i Żydzi ze swymi przełożonymi zrobili na nich najście, aby ich zelżyć i ukamienować, [6] »(14:6a) oni powiadomieni o tym uszli do miast lykaońskich, do Lystry i do Derbe oraz do całej krainy okolicznej, [7] »(14:6b) i tam głosili Ewangelię. [8] »(14:7) A znajdował się w Lystrze człowiek pewien chory na nogi i chromy od urodzenia, który nigdy nie chodził. [9] »(14:8) Słuchał on Pawła przemawiającego. A (Paweł) spojrzawszy nań bacznie i widząc, że ma wiarę i może być uzdrowiony, [10] »(14:9) rzekł głosem wielkim: Wstań prosto na nogi swoje. A on zerwał się i chodził. [11] »(14:10) Tłumy tedy widząc, co uczynił Paweł, poczęły wołać po lykaońsku: Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. [12] »(14:11) I nazywali Barnabę Jowiszem, a Pawła Merkurym, albowiem on przodował w mowie. [13] »(14:12) A kapłan podmiejskiej świątyni Jowisza przywiódł przed bramę woły i wieńce i zamierzał z ludem składać ofiarę. [14] »(14:13) Gdy to posłyszeli Apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarłszy szaty swoje wpadli między tłum, [15] »(14:14) wołając: Mężowie, czemu to czynicie? I myśmy śmiertelnicy, podobni wam ludzie. A głosimy wam naukę, abyście się odwrócili od tych rzeczy próżnych i zwrócili się do Boga żywego, który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. [16] »(14:15) Dawnymi czasy dopuścił on wszystkim poganom, aby chodzili drogami swoimi, [17] »(14:16) ale nie zostawił siebie bez świadectwa, dobrodziejstwa czyniąc z nieba, dając deszcze i czasy urodzajne i napełniając pokarmem i radością serca nasze. [18] »(14:17) I to mówiąc, zaledwie powstrzymali tłum, by im nie składał ofiary. [19] »(14:18) A z Antiochii i z Ikonium nadeszli Żydzi i podburzywszy tłum obrzucili Pawła kamieniami i wywlekli za miasto mniemając, że już nie żyje. [20] »(14:19) Lecz gdy obstąpili go uczniowie, powstał i wszedł do miasta, a nazajutrz odszedł z Barnabą do Derbe. [21] »(14:20) Po głoszeniu Ewangelii temu miastu i pozyskaniu wielu uczniów wrócili do Lystry, Ikonium i Antiochii, [22] »(14:21) utwierdzając dusze uczniów i zachęcając do wytrwania w wierze, bo poprzez wiele utrapień trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. [23] »(14:22) A gdy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im kapłanów, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. [24] »(14:23) I minąwszy Pizydię przybyli do Pamfilii. [25] »(14:24) A po głoszeniu słowa Pańskiego w Perge zstąpili na równinę do Attalii, [26] »(14:25) skąd popłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą wyznaczeni byli do dzieła, które wykonali. [27] »(14:26) A gdy przybyli i zebrał się Kościół, oznajmili, jak wielkie rzeczy Bóg przez nich uczynił i jak otworzył poganom podwoje wiary. [28] »(14:27) I przebywali z uczniami czas niemały. 
«  Dzieje Apostolskie 13 Dzieje Apostolskie 14 Dzieje Apostolskie 15  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl