Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Dzieje Apostolskie » Rozdział 24
«  Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24 Dzieje Apostolskie 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A po upływie pięciu dni zjechał najwyższy kapłan Ananiasz wraz z kilkoma starszymi i rzecznikiem, niejakim Tertullusem. Oni to stanęli przed namiestnikiem z oskarżeniem przeciw Pawłowi. [2] »I gdy zawezwano Pawła, rozpoczął Tertullus oskarżenie mówiąc: Gdy dzięki tobie żyjemy w wielkim pokoju, a przez twą przezorność wiele zmienia się na lepsze, [3] »zawsze i wszędzie, dostojny Feliksie, wdzięcznym przyjmujemy to sercem. [4] »I aby się zbyt długo nie rozwodzić, proszę, byś łaskawie przez chwilę posłuchać nas raczył. [5] »Męża tego, szerzyciela zarazy, znaleźliśmy wzbudzającego niepokoje wśród wszystkich Żydów na całym świecie, jako że jest on przywódcą buntowniczej sekty Nazarejczyków. [6] »A że usiłował nawet i świątynię znieważyć, przeto pojmawszy go chcieliśmy osądzić według praw naszych. [7] »Nadbiegłszy jednak trybun Lyzjasz przemocą wyrwał go z rąk naszych, [8] »rozkazując, aby jego oskarżyciele przybyli do ciebie. Od niego zresztą po przesłuchaniu będziesz się mógł dowiedzieć wszystkiego, o co go oskarżamy. [9] »Żydzi dodali od siebie, że tak się istotnie rzeczy mają. [10] »A gdy namiestnik skinieniem dozwolił mu mówić, Paweł odpowiedział: Wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, tym chętniej w obronie swej mówić będę. [11] »Możesz się bowiem przekonać, że nie więcej jak dwanaście dni temu przybyłem do Jerozolimy, aby oddać cześć Bogu. [12] »A nie spotkano mię w świątyni rozprawiającego z kimkolwiek lub też wywołującego zbiegowisko tłumu ani w synagogach, [13] »ani też w mieście. I nie mogą też dowieść ci tego, o co mnie oskarżają. [14] »Ale to wyznaję przed tobą, że trzymając się drogi, którą zowią sektą, służę Ojcu i Bogu memu, wierząc we wszystko, co napisane jest w Prawie i Prorokach. [15] »Mam też w Bogu nadzieję, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i grzesznych, którego i oni oczekują. [16] »I sam usilnie o to się staram, abym wobec Boga i wobec ludzi miał zawsze nieskażone sumienie. [17] »A po wielu latach przybyłem, aby narodowi memu złożyć jałmużny, ofiary i śluby. [18] »I spotkano mię w świątyni oczyszczonego, bez tłumu i bez zbiegowiska. [19] »Ale niektórzy Żydzi z Azji powinni byli stanąć tu i oskarżać, jeśli co mają przeciwko mnie. [20] »Albo i ci oto niech sami powiedzą, co za nieprawość we mnie znaleźli, gdym stał przed Radą, [21] »chyba jedynie to słowo, którem głośno wypowiedział stojąc przed nimi, że sądzą mnie z powodu wiary w zmartwychwstanie. [22] »A Feliks, znając dokładnie tę naukę, odroczył ich sprawę mówiąc: Przesłucham was, gdy przybędzie trybun Lyzjasz. [23] »I rozkazał setnikowi strzec Pawła pozostawiając mu pewną swobodę i nie zabraniać żadnemu z przyjaciół w oddawaniu mu posług. [24] »A po kilku dniach przybył Feliks wraz z Druzyllą, żoną swoją, która była Żydówką, wezwał Pawła i przysłuchiwał się mu, gdy mówił o wierze w Chrystusa Jezusa. [25] »Ale gdy począł mówić o sprawiedliwości, czystości i o przyszłym sądzie, zatrwożony Feliks powiedział: Teraz możesz odejść, a wezwę cię w czasie sposobnym. [26] »A spodziewał się, że dostanie od Pawła pieniądze, dlatego często go wzywał i rozmawiał z nim. [27] »A po upływie dwóch lat na miejsce Feliksa przybył Porcjusz Festus. I Feliks chcąc okazać łaskę Żydom pozostawił Pawła w więzieniu. 
«  Dzieje Apostolskie 23 Dzieje Apostolskie 24 Dzieje Apostolskie 25  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl