Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Dzieje Apostolskie » Rozdział 6
«  Dzieje Apostolskie 5 Dzieje Apostolskie 6 Dzieje Apostolskie 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A we dni owe, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli szemrać helleniści przeciw Żydom, że przy codziennym posługiwaniu zaniedbywano ich wdowy. [2] »Toteż dwunastu zwoławszy rzeszę uczniów rzekło: Nie jest słuszne, abyśmy opuszczali słowo Boże, a obsługiwali stoły. [3] »Upatrzcież tedy, bracia, spomiędzy siebie siedmiu mężów, dobrą mających sławę, pełnych Ducha Świętego i mądrości, których moglibyśmy wyznaczyć do tej sprawy. [4] »My zaś pilnować będziemy modlitwy i posługi słowa. [5] »I podobała się mowa całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. [6] »Stawili ich przed Apostołami, a ci, modląc się, włożyli na nich ręce. [7] »A słowo Pańskie wzrastało i mnożyła się wielce liczba uczniów w Jerozolimie; nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. [8] »A Szczepan pełen łaski i męstwa czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. [9] »Toteż wystąpili niektórzy z synagogi, zwanej Wyzwoleńców, Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, i tych, którzy byli z Cylicji i Azji, aby rozprawiać ze Szczepanem. [10] »A nie mogli oprzeć się mądrości i Duchowi, z jakim mówił. [11] »Wtedy podsunęli ludzi mówiących, że słyszeli, jak wypowiadał on słowa bluźniercze przeciw Mojżeszowi i przeciwko Bogu. [12] »A tak podburzyli lud, starszych i uczonych, a przybiegłszy, porwali go i przywiedli przed Radę. [13] »Postawili też fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić rzeczy przeciw miejscu świętemu i Prawu. [14] »Albowiem słyszeliśmy go mówiącego, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni ustawy, które nam nadał Mojżesz. [15] »I patrząc nań pilnie wszyscy, którzy zasiedli w Radzie, widzieli oblicze jego jakby oblicze anielskie. 
«  Dzieje Apostolskie 5 Dzieje Apostolskie 6 Dzieje Apostolskie 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl