Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Rzymian » Rozdział 10
«  List do Rzymian 9 List do Rzymian 10 List do Rzymian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia, pragnienie serca mego i błagalna do Boga modlitwa ma ich zbawienie na celu. [2] »Wydaję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość ku Bogu, ale nie według tego, co wiedzieć należy. [3] »Bo nie znając sprawiedliwości Bożej, a starając się ustanowić własną, nie są podlegli sprawiedliwości Bożej. [4] »Celem bowiem Zakonu jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego wierzącego. [5] »A Mojżesz napisał, że człowiek, który by wykonywał sprawiedliwość pochodzącą z Zakonu, żyć w niej będzie. [6] »Ale sprawiedliwość, która jest z wiary, tak powiada: Nie mów w sercu swoim: któż wstąpi do nieba? To znaczy Chrystusa (stamtąd) sprowadzać. [7] »Albo: któż zstąpi do przepaści? To znaczy Chrystusa z martwych wywołać. [8] »Ale cóż powiada Pismo? Blisko jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim; to jest słowo wiary, które głosimy. [9] »Albowiem jeśli ustami swymi wyznajesz Pana Jezusa, a w sercu swoim wierzysz, że Bóg go z martwych wskrzesił, zbawion będziesz. [10] »Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. [11] »Bo powiada Pismo: Wszelki, który weń wierzy, zawstydzony nie będzie. [12] »Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, bo jeden jest Pan wszystkich, hojny dla wszystkich, którzy go wzywają. [13] »A każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. [14] »Jakże jednak wzywać będą tego, w kogo nie uwierzyli? Albo jak uwierzą temu, którego nie usłyszeli? A jak posłyszą, jeśli im nikt nie głosi? [15] »I jak głosić będą, jeśliby nie byli posłani? Jako napisane jest: O, jak piękne stopy tych, którzy zwiastują pokój i głoszą dobro. [16] »Ale nie wszyscy posłuszni są Ewangelii. Izajasz bowiem powiada: Panie, któż uwierzył temu, co posłyszał od nas? [17] »A więc wiara ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. [18] »Ale mówię: czy nie słyszeli? Ależ tak: Na całą ziemię poszło ich wołanie. A słowa ich hen, aż na krańce świata. [19] »Ale powiadam: czyż Izrael nie zrozumiał? Przede wszystkim Mojżesz mówi: Wzbudzę w was zawiść do tych, którzy nie są narodem. Przywiodę was do gniewu przeciw narodowi nierozumnemu. [20] »A Izajasz śmiało mówi: Znaleźli mnie ci, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy nie pytali o mnie. [21] »A do Izraela powiada: Dzień cały wyciągałem me ręce do ludu niewiernego i opornego. 
«  List do Rzymian 9 List do Rzymian 10 List do Rzymian 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl