Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Rzymian » Rozdział 14
«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A słabego w wierze przyjmujcie bez sporów o poglądy. [2] »Bo jeden wierzy, że może jeść wszystko, a kto jest słaby, niechże jada jarzyny. [3] »Ten, kto jada, niechaj nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie potępia tego, który je, albowiem Bóg go przygarnął do siebie. [4] »Kimże ty jesteś, że sądzisz sługę cudzego? Przy Panu swoim trwa lub odpada od niego, a trwać będzie, gdyż mocen jest Bóg zatrzymać go. [5] »Albowiem jeden robi różnicę między dniem a dniem, a dla drugiego każdy dzień jednaki: niechajże każdy zostanie przy swoim zdaniu. [6] »Kto dnia przestrzega, Panu przestrzega, a kto jada, dla Pana je, bo przecież dzięki czyni Bogu. Kto nie jada, dla Pana nie je i dzięki czyni Bogu. [7] »Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. [8] »Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Bo czy żyjemy, czy też umieramy, Pańscy jesteśmy. [9] »Na to bowiem Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby nad umarłymi i żyjącymi panował. [10] »A ty czemuż potępiasz brata twego? Albo czemu pogardzasz bratem twoim? Wszak wszyscy staniemy przed trybunałem Chrystusa. [11] »Napisane jest bowiem: Żyję ja, powiada Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. [12] »Przeto każdy z nas z samego siebie zda sprawę Panu. [13] »Tedy więcej już nie sądźmy jedni drugich, ale roztrząsajcie raczej to, abyście nie byli dla brata waszego obrazą albo zgorszeniem. [14] »Wiem i jestem pewny w Panu Jezusie, że nic nie jest nieczyste samo w sobie, tylko dla tego jest nieczyste, kto je za nieczyste uważa. [15] »Jeśli bowiem brat twój gnębi się z powodu pokarmu, już nie postępujesz według zasad miłości. Nie zatracaj twoim pokarmem tego, za którego Chrystus umarł. [16] »Dobro nasze niech się nie stanie przedmiotem bluźnierstwa. [17] »Królestwo Boże bowiem nie jest ani pokarmem, ani napojem, ale sprawiedliwością i pokojem, i weselem w Duchu Świętym. [18] »Kto w tym służy Chrystusowi, ten i Bogu się podoba, i u ludzi znajduje uznanie. [19] »Przeto starajmy się o to, co służy pokojowi, a pilnujmy tego, co ma na celu wzajemne zbudowanie. [20] »Z powodu pokarmu nie rujnuj dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale złem jest dla człowieka, który jedząc daje zgorszenie. [21] »Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, i nic nie czynić takiego, przez co brat twój uraża się albo gorszy, albo słabnie. [22] »Masz własne przekonanie? Zachowajże je dla siebie przed Bogiem. Błogosławiony, który w tym, co za dobre uznaje, siebie samego nie potępia. [23] »Ale kto wątpi, jeśliby jadł, potępia siebie, bo nie dzieje się to z przekonania. A wszystko, co nie jest z przekonania, grzechem jest. 
«  List do Rzymian 13 List do Rzymian 14 List do Rzymian 15  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl