Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Rzymian » Rozdział 15
«  List do Rzymian 14 List do Rzymian 15 List do Rzymian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »My przeto, którzy jesteśmy mocniejsi, winniśmy znosić ułomności słabych, a nie iść za własnym upodobaniem. [2] »Każdy z was niech się bliźniemu podoba ku dobremu, dla zbudowania. [3] »Chrystus bowiem nie szukał własnego upodobania, ale jako napisane jest: Urągania urągających tobie spadły na mnie. [4] »A wszystko, cokolwiek jest napisane, dla naszego pouczenia napisane jest, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism świętych nadzieję mieli. [5] »A Bóg cierpliwości i pociechy niech skłoni was do jednomyślności wzajemnej według Jezusa Chrystusa, [6] »abyście jednomyślnie i jednymi usty chwalili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. [7] »Dlatego przyjmujcie jedni drugich, jako i Chrystus przyjął was ku chwale Bożej. [8] »Bo powiadam, że Chrystus stał się sługą Żydów dla wierności Bożej i dla utwierdzenia obietnic Bożych. [9] »Poganie zaś wielbią Boga za miłosierdzie, jako napisane jest: Dlatego wyznawać cię będę wśród narodów, Panie, i imieniowi twemu śpiewać będę. [10] »I znowu powiada: Weselcie się, narody, z ludem jego. [11] »Oraz: Chwalcie Pana, wszystkie narody, i wysławiajcie go, wszystkie ludy. [12] »I znowu Izajasz mówi: Zjawi się potomek Jessego, który powstanie, aby panować nad narodami. W nim narody pokładać będą nadzieję. [13] »A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei i mocy Ducha Świętego. [14] »Lecz jestem i ja sam przekonany o was, bracia moi, żeście pełni wzajemnej miłości, napełnieni wszelaką umiejętnością, tak że możecie jeden drugiego napominać. [15] »A napisałem do was, bracia, niekiedy zbyt śmiało, jakby dla przypomnienia wam, (a to) na mocy łaski, która dana mi jest przez Boga, abym był sługą Chrystusa Jezusa wśród pogan. [16] »Czynność świętą przez głoszenie Ewangelii Bożej sprawuję, aby ofiara pogan była przyjęta i poświęcona przez Ducha Świętego. [17] »Mogę się tedy chlubić w Chrystusie Jezusie przed Bogiem. [18] »Nie odważam się bowiem mówić czegokolwiek, czego by Chrystus nie zdziałał przeze mnie dla posłuszeństwa pogan: słowem i czynem, [19] »mocą znaków i cudów, potęgą Ducha Świętego, tak że od Jeruzalem wokół aż do Ilirii napełniłem wszystko Ewangelią Chrystusową. [20] »A przy tym głosiłem Ewangelię nie tam, gdzie Chrystusa już znano, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jako napisane jest: [21] »Ujrzą go ci, do których wieść o nim nie doszła, a ci co o nim nie słyszeli, poznają go. [22] »Dlatego właśnie miałem wiele przeszkód, które aż do tej chwili nie dozwoliły mi przybyć do was. [23] »Teraz wszakże, gdy nie znajduję już miejsca w tych stronach, a pragnąc od wielu lat przybyć do was, [24] »gdy będę zdążał do Hiszpanii, mam nadzieję, że po drodze zobaczę i was. A wy mnie tam odprowadzicie, gdy się pierwej wami choć trochę nacieszę. [25] »A teraz wyruszam do Jerozolimy z posługą dla świętych. [26] »Bo Macedonia i Achaja uznały za słuszne złożyć się nieco na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie. [27] »Uznały za słuszne, ale też są ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się ich uczestnikami w dobrach duchowych, winni i w cielesnych spieszyć im z pomocą. [28] »Gdy więc to wykonam i plon ten im doręczę, zatrzymując się u was wyruszę do Hiszpanii. [29] »A jestem przekonany, że przybywając do was przyjdę w obfitości błogosławieństwa Ewangelii Chrystusowej. [30] »Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mię wspierali waszymi modlitwami przed Bogiem, [31] »abym był wyzwolony od niewiernych, którzy są w Judei, i żeby posługiwania mego ofiara była przyjęta w Jerozolimie przez świętych. [32] »Abym z weselem przybył do was za wolą Bożą i pokrzepił się wśród was. [33] »A Bóg pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Rzymian 14 List do Rzymian 15 List do Rzymian 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl