Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Koryntian » Rozdział 1
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł z woli Bożej powołany na Apostoła Jezusa Chrystusa i brat Sostenes [2] »do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, do powołanych świętych wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkim miejscu ich i naszym. [3] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [4] »Dziękuję Bogu mojemu zawsze za was, za łaskę Bożą, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie, [5] »żeście się w nim we wszystko wzbogacili, we wszelkie słowo i we wszelką umiejętność. [6] »Jako że świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest pośród was. [7] »Tak że wam na żadnej łasce nie zbywa, w oczekiwaniu objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [8] »który też umocni was aż do końca bez winy w dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. [9] »Wierny Bóg, przez którego jesteście wezwani do wspólnoty Syna jego, Jezusa Chrystusa Pana naszego. [10] »A proszę was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście to samo uznawali wszyscy i żeby nie było między wami rozłamów. Ale bądźcie zupełnie zgodni w jednej myśli i w jednym mniemaniu. [11] »Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloi, że kłótnie są między wami. [12] »A to mam na myśli, że każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, ja znowu Chrystusa. [13] »Czyż Chrystus jest rozdzielony? Czyż Paweł był za was ukrzyżowany? Albo czyż w imię Pawła jesteście ochrzczeni? [14] »Dziękuję Bogu, żem żadnego z was nie ochrzcił, jeno Kryspa i Gajusa, [15] »aby kto nie mówił, żeście w imię moje ochrzczeni. [16] »Ochrzciłem też i dom Stefanasa. Nadto nie wiem, czym jeszcze chrzcił kogo. [17] »Bo Chrystus nie posłał mię chrzcić, ale głosić Ewangelię, atoli nie w mądrości słowa, aby nie stał się próżnym krzyż Chrystusowy. [18] »Albowiem nauka o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem, lecz dla tych, którzy dostępują zbawienia, to jest dla nas, jest mocą Bożą. [19] »Napisane jest bowiem: Zniszczę mądrość uczonych, a roztropność przezornych odrzucę. [20] »Gdzież mędrzec? Gdzież uczony? Gdzież badacz tego świata? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? [21] »Bo ponieważ w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, podobało się Bogu przez głupstwo przepowiadania zbawić tych, którzy uwierzą. [22] »Albowiem gdy Żydzi domagają się cudów, a Grecy szukają mądrości, [23] »my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego będącego zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. [24] »Dla tych jednak, którzy są wezwani, tak Żydów, jak i Greków, Chrystusa — moc Bożą i mądrość Bożą. [25] »Bo to, co jest głupstwem u Boga, jest mędrsze nad ludzi, a co słabe jest u Boga, mocniejsze jest nad ludzi. [26] »A przypatrzcie się, bracia, wezwaniu waszemu, że niewielu spomiędzy was mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. [27] »Gdyż Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydził mądrych, i co słabe u świata wybrał Bóg, aby zawstydził potężnych, [28] »i co nic nie znaczące a pokryte wzgardą i co jest niczym, wybrał Bóg, aby zniszczył to, co jest czymś. [29] »Aby żaden śmiertelny nie chlubił się przed obliczem jego. [30] »Ale z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się nam mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem, [31] »aby jako jest napisane: Kto się chlubi, w Panu się chlubił. 
«  List do Rzymian 16 1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl