Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Koryntian » Rozdział 11
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusowym. [2] »A chwalę was, bracia, że we wszystkim pamiętacie na mnie i trzymacie się nakazów moich, jakom wam podał. [3] »A chcę, abyście wiedzieli, że każdego mężczyzny głową jest Chrystus, a głową niewiasty mężczyzna, głową zaś Chrystusa — Bóg. [4] »Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. [5] »A każda niewiasta, która się modli albo prorokuje z głową odkrytą, hańbi głowę swoją, bo to jest to samo, jak gdyby ogolona była. [6] »Jeśli bowiem niewiasta się nie nakrywa, niechaj się strzyże, a skoro wstydem jest dla niej być ostrzyżoną lub ogoloną, niechże nakrywa głowę swoją. [7] »Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy swojej, gdyż jest wyobrażeniem i chwałą Boga, niewiasta zaś jest chwałą mężczyzny. [8] »Bo nie mężczyzna jest z niewiasty, ale niewiasta z mężczyzny. [9] »Mężczyzna bowiem nie był stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla mężczyzny. [10] »Dlatego niewiasta ma mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów. [11] »Wszelako ani mężczyzna bez niewiasty, ani niewiasta bez mężczyzny w Panu. [12] »Bo jak niewiasta jest z mężczyzny, tak mężczyzna przez niewiastę, a wszystko z Boga. [13] »Osądźcież sami, czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga. [14] »Czyż sama natura nie poucza nas, że byłoby wstydem dla mężczyzny, gdyby zapuszczał włosy? [15] »Lecz gdy niewiasta włosy zapuszcza, to służy ku jej chwale, dlatego że włosy są jej za przykrycie dane. [16] »Ale jeśliby się komu zdało, że może się spierać o to, to my nie mamy takiego obyczaju ani też Kościół Boży. [17] »A nakazując to nie chwalę was, bo nie na lepsze, ale na gorsze się zbieracie. [18] »Naprzód tedy słyszę, że gdy się zbieracie w Kościele, prowadzicie między sobą spory i po części wierzę temu. [19] »Bo i rozdwojenia być muszą, aby się okazało, którzy spośród was są wypróbowani. [20] »Gdy się tedy wespół schodzicie, nie jest to już pożywanie Wieczerzy Pańskiej. [21] »Każdy bowiem wieczerzę swoją już uprzednio spożywa i tak jeden jest głodny, a drugi nietrzeźwy. [22] »Czyż domów nie macie do jedzenia i picia? Albo okazujecie wzgardę Kościołowi Bożemu i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy chwalę was? Za to nie chwalę. [23] »Ja bowiem otrzymałem od Pana, co też wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb [24] »i dzięki uczyniwszy łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę. [25] »Także i kielich po wieczerzy mówiąc: Ten kielich jest nowym testamentem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. [26] »Ilekroć bowiem ten chleb pożywać, a kielich pić będziecie, śmierć Pańską będziecie zwiastować, aż przybędzie. [27] »Tak więc ktokolwiek by pożywał ten chleb albo pił kielich Pański niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. [28] »Niechajże tedy doświadcza człowiek samego siebie, a tak niechaj pożywa chleba tego i z kielicha pije. [29] »Kto bowiem pożywa i pije niegodnie, potępienie dla siebie pożywa i pije, nie bacząc na ciało Pańskie. [30] »Dlatego między wami wielu chorych i słabych i wielu pomarło. [31] »Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. [32] »Lecz gdy nas sądzą, karanie odbieramy od Pana, abyśmy z tym światem potępieni nie byli. [33] »Przeto, bracia moi, gdy się zbieracie na ucztę, czekajcie jedni na drugich. [34] »Jeśli kto głodny, niechaj je w domu, abyście się na potępienie nie schodzili. A inne rzeczy zarządzę, gdy przybędę. 
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl