Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Koryntian » Rozdział 2
«  1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A i ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przybyłem z podniosłą mową lub mądrością, głosząc wam świadectwo o Chrystusie. [2] »Bom nie mniemał, żebym miał co umieć między wami prócz Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. [3] »A przebywałem wśród was w słabości, bojaźni i ze drżeniem wielkim. [4] »A mowa moja i nauczanie moje nie polegały na przekonywających słowach mądrości ludzkiej, ale na okazaniu ducha i mocy. [5] »Aby wiara wasza nie wypływała z mądrości ludzkiej, ale z mocy Bożej. [6] »Między doskonałymi głosimy wprawdzie i mądrość, lecz mądrość nie tego świata ani możnych świata tego, którzy wniwecz się obracają. [7] »Ale głosimy mądrość Bożą zawartą w tajemnicy zakrytej przez Boga i przeznaczonej przed wiekami ku chwale naszej, [8] »której nikt z władców tego świata nie poznał. Bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali. [9] »Ale jako napisane jest: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało i w serce człowiecze nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. [10] »To nam Bóg objawił przez Ducha swojego, Duch bowiem wszystko przenika, nawet głębokości Boże. [11] »Któż bowiem z ludzi wie, co jest w człowieku, prócz ducha człowieczego, który w nim jest? Tak i tego, co jest Boże, nikt nie zna, jeno Duch Boży. [12] »A myśmy nie otrzymali ducha tego świata, lecz Ducha, który z Boga jest, abyśmy poznali, co nam Bóg darował. [13] »Głosimy też to nie przez uczone słowa ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, do rzeczy duchowych duchową miarę stosując. [14] »Bo człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Ducha Bożego, i jest dla niego głupstwem, gdyż zrozumieć tego nie może, co według duchowej miary sądzić należy. [15] »Ale kto jest duchowy, rozsądza wszystko, a sam przez nikogo nie jest sądzony. [16] »Któż bowiem poznał myśl Pana, aby go pouczał? A my zmysł Chrystusowy mamy. 
«  1 List do Koryntian 1 1 List do Koryntian 2 1 List do Koryntian 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl