Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Koryntian » Rozdział 5
«  1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Powszechnie słyszy się o rozpuście między wami i to o rozpuście takiej, jakiej nawet między poganami nie ma: tak że jeden z was ma żonę ojca swego. [2] »A wyście pychą nadęci, zamiast okryć się raczej żałobą, aby kto się takiego czynu dopuścił, był spośród was usunięty. [3] »Ale ja, choć nieobecny ciałem, wszakże obecny duchem, tego, który to uczynił, jużem osądził jako obecny w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. [4] »Na zgromadzeniu waszym (w łączności) z duchem moim i mocą Pana naszego Jezusa [5] »wydać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. [6] »Niedobra ta wasza chełpliwość. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? [7] »Uprzątnijcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, jako też przaśni jesteście. Albowiem na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus. [8] »Świętujmy tedy nie w starym kwasie ani też w kwasie złości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy. [9] »Napisałem wam w liście: nie przestawajcie z rozpustnikami. [10] »Nie miałem na myśli rozpustników tego świata ani skąpców, ani zdzierców, ani bałwochwalców, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat. [11] »Lecz napisałem wam, abyście nie przestawali (w tym znaczeniu, że) jeśli ten, który się bratem waszym mieni, jest rozpustnikiem albo skąpcem, albo bałwochwalcą, oszczercą, opojem lub grabieżcą, abyście z takim nawet pokarmu nie spożywali. [12] »Bo cóż mi do tych, którzy są poza nami, abym ich sądził? Czy i wy nie sądzicie tych, którzy są wśród nas? [13] »Bo tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie zło spośród was. 
«  1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl