Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Koryntian » Rozdział 7
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A w rzeczach, o których mi pisaliście: dobrze jest człowiekowi nie tykać się niewiasty. [2] »Lecz z obawy rozpusty niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego męża. [3] »Mąż żonie niech oddaje powinność, a także i żona mężowi. [4] »Żona nie ma władzy nad ciałem swoim, ale mąż. Podobnie też i mąż nie ma władzy nad ciałem swoim, ale żona. [5] »Nie odmawiajcie jedno drugiemu, chyba za obopólną zgodą na czas pewien, aby się oddać modlitwie, a potem znowu wracajcie do siebie, aby nie kusił was szatan dla niewstrzemięźliwości waszej. [6] »A mówię to z pobłażania, a nie nakazując. [7] »Chciałbym bowiem, abyście wszyscy byli jako ja, lecz każdy ma własny dar od Boga, jeden tak, a drugi inaczej. [8] »A tym, którzy nie żyją w małżeństwie, i wdowom powiadam: dobrze by było, jeśliby tak wytrwali jako i ja. [9] »Ale jeśli się powstrzymać nie mogą, niech zawierają małżeństwa. Lepiej jest bowiem zawrzeć związek małżeński niż gorzeć. [10] »Tym zaś, którzy żyją w małżeństwie, nakazuję nie ja, ale Pan, aby żona nie odłączała się od męża, [11] »a jeśliby odeszła, ma pozostać bez męża albo pojednać się z mężem swoim. Także i mąż żony niech nie opuszcza. [12] »Do innych zaś mówię ja, a nie Pan: jeśli który z braci ma żonę niechrześcijankę, a ta godzi się zamieszkiwać z nim, niechże jej nie opuszcza. [13] »I jeśli żona chrześcijanka ma męża niechrześcijanina, a ten godzi się zamieszkiwać z nią, niech nie opuszcza męża. [14] »Uświęcony jest bowiem mąż niechrześcijanin przez żonę chrześcijankę i uświęcona jest żona niechrześcijanka przez męża chrześcijanina, bo inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a teraz święte są. [15] »Lecz jeśliby niechrześcijanin chciał odejść, niech odejdzie, gdyż ani brat, ani siostra nie są poddani niewolnictwu w tych rzeczach, a Bóg wezwał nas, byśmy zażywali pokoju. [16] »Bo skądże wiesz, żono, czy zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, czy zbawisz żonę? [17] »Niech tylko każdy według tego postępuje, jak mu udzielił Pan i do czego go wezwał. Tak też we wszystkich Kościołach nauczam. [18] »Kto został wezwany będąc Żydem, niech się znaku obrzezania nie pozbywa. Kto wezwany poganinem, niech się obrzezaniu nie poddaje. [19] »Obrzezanie bowiem niczym jest i nieobrzezanie jest niczym, chodzi jeno o zachowanie przykazań Bożych. [20] »Każdy niech trwa w tym stanie, w jakim powołany był. [21] »Jesteś wezwany będąc niewolnikiem, nie trap się, ale jeśli możesz się stać wolnym, korzystaj z tego. [22] »Albowiem kto wezwany został będąc niewolnikiem, stał się wyzwoleńcem Pańskim; podobnie jak niewolnikiem Chrystusowym został ten, kto wezwany był będąc wolnym. [23] »Drogo byliście nabyci, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. [24] »Każdy z was, bracia, jako jest wezwany, tak niech trwa przed Bogiem. [25] »A co do dziewic, nie mam rozkazania Pańskiego, ale radę daję jako ten, który dla doznanego od Pana miłosierdzia zasługuje na wiarę. [26] »Sądzę tedy, że dobra to rzecz w dzisiejszych potrzebach, bo dobrze jest człowiekowi tak pozostać. [27] »Związany jesteś z żoną? Nie szukaj uwolnienia. Wolny jesteś? Nie szukaj żony. [28] »A jeślibyś pojął żonę, nie zgrzeszysz. I jeśliby dziewica wyszła za mąż, nie zgrzeszy. Wszakże tacy utrapienia ciała mieć będą. Ale ja lituję się nad wami [29] »i dlatego to wam powiadam, bracia: czas krótki jest, nie zostaje nic innego, aby ci, którzy żony mają, stali się, jakoby ich nie mieli; [30] »a ci, którzy płaczą, jakoby nie płakali, i którzy się weselą, jakoby się nie weselili; którzy kupują, jakoby nie posiadali, [31] »i którzy używają świata tego, jakoby nie używali: przemija bowiem postać tego świata. [32] »A pragnę, abyście byli bez troski. Kto nie ma żony, troszczy się o to, co Pańskiego, jak by się Bogu podobać. [33] »A kto jest żonaty, troszczy się o rzeczy światowe, jak by się podobać żonie. I w rozterce jest. [34] »Niewiasta niezamężna i dziewica myśli o tym, co Pańskiego jest, aby była święta ciałem i duchem. Zamężna zaś myśli o rzeczach światowych, jak by się podobać mężowi. [35] »To zaś mówię dla pożytku waszego, nie żebym zastawiał na was sidła, ale żebym was pobudził do tego, co szlachetne i co daje możność nieustannie błagać Pana bez przeszkody. [36] »A jeśli kto uważa sobie za wstyd z powodu córki swej, że lata jej przeszły, tak postąpić należy: niechaj czyni, co zechce, nie zgrzeszy, jeśli wyjdzie za mąż. [37] »Ale i ten, kto wolny od przymusu, będąc panem swej woli, powziął mocne postanowienie i w sercu swym rozważył zachować córkę swą dziewicą, dobrze czyni. [38] »Przeto kto córkę swą wydaje za mąż, dobrze czyni, a ten, co jej nie wydaje, lepiej czyni. [39] »Żona związana jest prawem, póki mąż jej żyje, a jeśliby umarł mąż, wolna jest: może wyjść, za kogo chce, byle w Panu. [40] »Ale szczęśliwsza będzie, jeśli według mojej rady wytrwa, jak jest, a sądzę, że i ja mam ducha Bożego. 
«  1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7 1 List do Koryntian 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl