Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Koryntian » Rozdział 1
«  1 List do Koryntian 16 2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat do Kościoła Bożego w Koryncie wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai. [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, [4] »który nas pociesza w każdym utrapieniu naszym, abyśmy i my pocieszać mogli tych, którzy są w jakim ucisku, tą pociechą, której sami doznajemy od Boga. [5] »Albowiem jak liczne są w nas cierpienia Chrystusowe, tak też przez Chrystusa obfita jest pociecha nasza. [6] »Jeśli doznajemy utrapień, to dla waszej pociechy i zbawienia, jeśli się radujemy, to i dla waszego pocieszenia, jeśli znosimy napominanie, to dla waszego upomnienia i zbawienia, co sprawia, że znosicie te same cierpienia, które są i naszym udziałem. [7] »Aby nadzieja nasza o was była mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami utrapienia, tak też będziecie uczestnikami pociechy. [8] »Nie chcemy bowiem, bracia, abyście nie wiedzieli o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, jak ponad wszelką miarę i ponad siły udręczeni byliśmy, tak że już niemal życie było nam niemiłe. [9] »Aleśmy w samych sobie znaleźli odpowiedź na śmierć, aby nie na sobie polegać, lecz na Bogu, który wskrzesza umarłych [10] »i który wybawił nas i wybawia z tak wielkich niebezpieczeństw. W nim też pokładamy nadzieję, że i nadal wybawiać nas będzie [11] »z waszą pomocą w modlitwie za nas, aby za dar otrzymany dla wielu, wielu też za nas dzięki czyniło. [12] »Bo chlubą naszą jest świadectwo naszego sumienia, żeśmy w prostocie serca i szczerości Bożej i nie w mądrości cielesnej, ale w łasce Bożej postępowali na tym świecie, a zwłaszcza pośród was. [13] »Bo nic innego nie piszemy wam, jeno to, coście czytali i o czym dobrze wiecie. A mam nadzieję, że i do końca wiedzieć będziecie, [14] »jak już po części przekonani jesteście, że jesteśmy chlubą waszą, jako i wy naszą w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. [15] »W tej nadziei zamierzałem naprzód przybyć do was, abyście drugą łaskę otrzymali. [16] »I od was wyruszyć do Macedonii, i znowu z Macedonii wrócić do was, abyście mi towarzyszyli do Judei. [17] »Gdy tedy tak zamierzałem, czym postępował lekkomyślnie? Albo czy co zamierzam, według ciała zamierzam, aby u mnie było i „Tak”, i „Nie”. [18] »Ależ świadkiem jest Bóg, że w mowie naszej do was nie było i „Tak” i „Nie”. [19] »Albowiem Syn Boży Jezus Chrystus, który przez nas, tj. przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, był wam głoszony, nie był i „Tak”, i „Nie”, ale w nim było tylko „Tak”. [20] »Bo ile tylko jest obietnic Bożych, wszystkie się w nim stały „Tak”, dlatego też przez niego należy się Bogu Amen ku chwale naszej. [21] »A tym, co nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. [22] »On też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha w serca nasze. [23] »Ja tedy Boga wzywam jako świadka (wobec) duszy mojej, że aby was oszczędzić, nie przyszedłem do Koryntu. [24] »Nie jakobyśmy chcieli panować nad wiarą waszą, ale żeśmy pomocnikami wesela waszego: wiarą bowiem stoicie. 
«  1 List do Koryntian 16 2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl