Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Koryntian » Rozdział 10
«  2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A i ja sam, Paweł, proszę was przez cichość i łaskawość Chrystusową, ja, który rzekomo w waszej obecności jestem pokorny, a poza oczy śmiały względem was, [2] »proszę was, abym po przybyciu do was nie był zmuszony do okazania tej śmiałości, z jaką zamierzam wystąpić przeciwko tym, którzy sądzą, jakobyśmy wedle ciała postępowali. [3] »Chodząc bowiem w ciele, nie według ciała walczymy. [4] »Bo oręż bojowania naszego nie jest cielesny, ale jest potęgą Bożą dla zburzenia miejsc warownych. [5] »Burzymy też nią zamysły i wszelką wyniosłość przeciwstawiającą się wiedzy Bożej, a w niewolę posłuszeństwa Chrystusowego podbijamy wszelki umysł, [6] »gotowi karać każde nieposłuszeństwo, skoro posłuszeństwo wasze doskonałe się stanie. [7] »Patrzycie na to, co jest oczom widzialne. Jeśli kto mniema, że jest Chrystusowy, niechajże i to rozważy w sobie, że jak on jest Chrystusowy, tako i my. [8] »Bo choćbym miał się bardziej chlubić z władzy naszej, którą Bóg dał nam na budowanie was, a nie na zgubę, wstydzić się nie będę. [9] »Aby się jednak nie zdawało, że chcę was straszyć przez listy, [10] »to mówią: że listy wprawdzie poważne są i surowe, ale obecność ciałem bezsilna, a mowa godna lekceważenia. [11] »Ten, który tak utrzymuje, niech rozważy, że jakimi pod nieobecność jesteśmy w słowie przez listy, takimi też w uczynku, gdy będziemy obecni. [12] »Nie odważamy się bowiem ani zaliczać się do tych, ani też porównywać z tymi, którzy samych siebie zalecają, bo samych siebie sobą mierzymy i porównywamy sami z sobą. [13] »Nie będziemy też chlubić się zbytnio, ale według prawidła miary, jaką nam Bóg odmierzył, to znaczy miary, którą moglibyśmy objąć i was. [14] »Bo nie rozszerzamy się tak, jakobyśmy i was nie dosięgli, dotarliśmy bowiem aż do was z Ewangelią Chrystusową. [15] »Nie chlubimy się nad miarę cudzymi pracami, raczej mamy nadzieję, że ze wzrostem wiary waszej i my też wśród was według miary nam wyznaczonej coraz bardziej wzrastać będziemy [16] »oraz że Ewangelię głosić będziemy także w tych stronach, które są poza wami, a nie chlubić się tym, co dokonane było już przez innych. [17] »A kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. [18] »Nie ten bowiem, kto zaleca samego siebie, wart jest uznania, ale ten, którego Bóg zaleca. 
«  2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10 2 List do Koryntian 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl