Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Koryntian » Rozdział 2
«  2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A postanowiłem to samemu sobie, aby po raz drugi nie przybywać do was w zasmuceniu. [2] »Jeśli bowiem ja was zasmucam, któż mię rozweseli, jeżeli nie ten, którego smucę? [3] »A to wam napisałem, abym gdy przybędę, nie doznał wielkiego smutku od tych, od których raczej powinienem doznać radości: mam nadzieję, co do was wszystkich, że radość moja jest radością was wszystkich. [4] »A pisałem do was w wielkim utrapieniu i ucisku serca, wśród wielu łez, nie aby was zasmucić, ale byście poznali, jak wielką miłość mam ku wam. [5] »Jeśli jednak stał się ktoś przyczyną smutku, to nie mnie zasmucił, ale by nie obciążać winą was wszystkich, po części i was także. [6] »Niech mu wystarczy to upomnienie, jakiego doznał od wielu, [7] »tak że raczej powinniście mu darować i pocieszyć, aby snadź nie pogrążył się w smutku bez miary. [8] »Dlatego proszę was, abyście mu okazali miłość. [9] »Z tejże przyczyny napisałem do was, abym was doświadczył, czy we wszystkim posłuszni jesteście. [10] »A gdyście komu cokolwiek wybaczyli, wybaczam i ja, albowiem i ja, jeślim komu cokolwiek darował, to darowałem dla was w obliczu Chrystusa: [11] »aby szatan nie wyrządził nam szkody, bo znane nam są zamysły jego. [12] »A gdym przybył do Troady dla głoszenia Ewangelii Chrystusowej, chociaż wrota otwarły się przede mną w Panu, [13] »nie miałem spokoju dla ducha mojego dlatego, żem nie zastał Tytusa, brata mego. Pożegnawszy się tedy z nimi wyruszyłem do Macedonii. [14] »A dzięki niech będą Bogu, który daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie Jezusie i woń poznania siebie objawia przez nas na każdym miejscu, [15] »bo jesteśmy Bogu miłą wonią Chrystusową wśród tych, którzy dostępują zbawienia, i tych, którzy giną. [16] »Dla jednych wprawdzie wonią śmierci na śmierć, a dla drugich wonią życia na życie. A do tego któż jest tak sposobny? [17] »Bo nie jesteśmy fałszerzami słowa Bożego jako wielu innych, ale w szczerości, jako z Boga i przed Bogiem mówimy w Chrystusie. 
«  2 List do Koryntian 1 2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl