Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Koryntian » Rozdział 3
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czy poczynamy znowu zalecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy (jak niektórzy) listów polecających do was lub od was? [2] »Listem naszym jesteście wy i to napisanym na sercach naszych, a znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. [3] »Jawną jest rzeczą, że jesteście listem Chrystusowym przez naszą posługę, a napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego: nie na tablicach kamiennych, ale na żywych tablicach serca. [4] »A ufność taką mamy przez Chrystusa ku Bogu. [5] »Nie jakobyśmy zdolni byli pomyśleć co sami z siebie jako z siebie, ale zdolność nasza z Boga jest. [6] »On też uzdolnił nas, abyśmy się stali sługami nowego Przymierza nie według litery, ale według Ducha: bo litera zabija, a Duch ożywia. [7] »A jeśli posługa śmierci wyryta literami na kamieniach była w takiej chwale, że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz Mojżeszową dla jasności oblicza jego, która zniknąć miała, [8] »jakoż więcej posługa Ducha będzie w chwale? [9] »Albowiem jeśli chwałą jest posługa potępienia, daleko bardziej w chwałę obfitować będzie posługa sprawiedliwości. [10] »Co bowiem tam jaśniało chwałą, nie było jeszcze uwielbione w porównaniu z tą chwałą najwyższą. [11] »Bo jeśli to, co niknie, w chwale jest, daleko bardziej jest w chwale to, co trwa. [12] »Mając tedy taką nadzieję śmiało sobie poczynamy, [13] »a nie jak Mojżesz, który zasłaniał swe oblicze, aby synowie Izraela nie patrzyli na oblicze jego, którego jasność ustać miała. [14] »Ale stępiały ich umysły. I aż po dzień dzisiejszy taż sama zasłona przy czytaniu Starego Testamentu pozostała nie odkryta (bo się ona odsłania w Chrystusie) [15] »i aż po dzień dzisiejszy przy czytaniu Mojżesza zasłona ta spoczywa na sercu ich. [16] »Ale gdy się serce ich nawróci do Pana, zasłona będzie zdjęta. [17] »A Pan jest Duchem i gdzie Duch Pański, tam wolność. [18] »A my wszyscy z odkrytą twarzą patrzymy, niby w zwierciadle, na chwałę Pańską i przemieniamy się w tenże obraz, z jasności w jasność, jakby od Ducha Pańskiego. 
«  2 List do Koryntian 2 2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl