Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Koryntian » Rozdział 5
«  2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiemy bowiem, że gdy przybytek tego ziemskiego domu naszego się rozsypie, mamy przybytek od Boga, dom, nie rękoma budowany, ale wiekuisty w niebiesiech. [2] »Bo w obecnym wzdychamy pragnąc, abyśmy byli przyobleczeni w mieszkanie nasze, które jest z nieba. [3] »Jeśli tylko obleczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy. [4] »Póki bowiem jesteśmy w tym przybytku, wzdychamy uciśnieni, bo nie chcemy, aby go z nas zwleczono, lecz żeby nas przyobleczono w nowy, aby to, co śmiertelne, wchłonięte było przez życie. [5] »A tym, który nas do tego zdolnymi czyni, jest Bóg, który nam dał zadatek Ducha. [6] »Zawsze przeto pełni jesteśmy nadziei wiedząc, że póki przebywamy w ciele, tułamy się daleko od Pana [7] »(bo chodzimy w wierze, a nie w widzeniu), [8] »ufamy jednak i wolimy raczej wyjść z tułactwa w ciele, a znaleźć się przy Panu. [9] »I dlatego usiłujemy, odlegli czy obecni, jemu się podobać. [10] »Wszyscy bowiem stanąć musimy przed trybunałem Chrystusowym, aby każdy zdał sprawę z czynów dokonanych w ciele, dobrych czy złych. [11] »Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, ludzi staramy się przekonać, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. A mam nadzieję, że i w sumieniach waszych nic w was nie ma tajnego. [12] »Nie żebyśmy znowu samych siebie wam zalecali, ale dajemy wam sposobność, żebyście mogli się przeciwstawić tym, którzy się chlubią na zewnątrz, a nie w sercu. [13] »Bo czy od zmysłów odchodzimy, to dla Boga, czy się powściągamy, to dla was. [14] »Albowiem miłość Chrystusowa przynagla nas, gdy to rozważamy, że jeśli jeden umarł za wszystkich, tedy wszyscy pomarli. [15] »A za wszystkich umarł Chrystus, aby i ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. [16] »Dlatego odtąd nie mamy już nikogo według ciała i jeśliśmy znali i Chrystusa według ciała, to go już teraz nie znamy. [17] »Jeśli tedy kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem: dawne rzeczy przeminęły, oto wszystko nowym się stało. [18] »A wszystko z Boga, który nas z sobą pojednał przez Chrystusa i dał nam urząd jednania. [19] »W Chrystusie bowiem Bóg pojednał świat z sobą, nie poczytując mu jego grzechów i udzielając nam słowa pojednania. [20] »W imieniu Chrystusa tedy poselstwo sprawujemy, jakby sam Bóg przez nas upominał. W imieniu Chrystusa nalegamy: pojednajcie się z Bogiem. [21] »Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy i my stali się sprawiedliwością Bożą w nim. 
«  2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl