Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Koryntian » Rozdział 7
«  2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7 2 List do Koryntian 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mając tedy te obietnice, najmilsi, oczyszczajmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, doskonaląc się przez świętość w bojaźni Bożej. [2] »Przyjmijcie nas. Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogo nie zwiedli, z nikogo nie ciągnęliśmy zysku. [3] »Nie mówię tego, aby was potępić, bom już uprzednio powiedział, że jesteście w sercu moim na wspólne życie i na wspólną śmierć. [4] »Wielka jest moja ufność ku wam i wielka moja z was chluba. Pełen jestem pociechy, opływam w radość we wszelkim utrapieniu naszym. [5] »Bo i wtedy, gdyśmy przybyli do Macedonii, ciało nasze nie miało żadnego odpoczynku, aleśmy znosić musieli wszelką udrękę: zewnątrz walki, a wewnątrz obawy. [6] »Lecz pocieszyciel pokornych, Bóg, pocieszył nas przybyciem Tytusa. [7] »A nie tylko przybyciem jego, ale i radością, której doznał u was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszym płaczu i o waszej dla mnie żarliwości, tak że tym bardziej się ucieszyłem. [8] »Bo chociaż zasmuciłem was mym listem, nie żałuję tego, a jeślibym i żałował widząc, że list ów (chociaż chwilowo) was zasmucił, [9] »teraz się raduję, nie żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku pokucie. Zasmuciliście się bowiem według Boga, abyście w niczym od nas nie doznali szkody. [10] »Bo smutek według Boga skuteczną pokutę ku zbawieniu sprawuje, a smutek światowy sprawuje śmierć. [11] »Oto bowiem ten smutek wasz wedle Boga jakąż obudził w was gorliwość, a i obronę, i oburzenie, i bojaźń, i tęsknotę, i zapał, i karę: we wszystkim okazaliście się niewinnymi w tej sprawie. [12] »Przeto jeślim wam napisał, to nie tyle ze względu na tego, który wyrządził krzywdę, ani też ze względu na tego, który jej doznał, ale dla okazania gorliwości naszej, jaką mamy o was wobec Boga. [13] »Dlategośmy się ucieszyli. A w tej radości naszej najwięcej cieszyła nas radość Tytusa, że duch jego pokrzepiony był przez was wszystkich. [14] »I jeśli w czym chlubiłem się z was przed nim, tom się nie zawstydził, ale jakom wam we wszystkim mówił prawdę, tak i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą. [15] »A serce jego jeszcze żywiej bije dla was, gdy wspomina wasze posłuszeństwo, jakoście go z bojaźnią i ze drżeniem przyjęli. [16] »Raduję się, że we wszystkim polegać na was mogę. 
«  2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7 2 List do Koryntian 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl