Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Koryntian » Rozdział 9
«  2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O posłudze bowiem, która dokonywa się na rzecz świętych, zbyteczne byłoby mi pisać do was. [2] »Znam bowiem gotowość waszą, z której chlubię się wami u Macedończyków. Gdyż Achaja gotowa jest już od roku przeszłego, a gorliwość wasza pobudziła wielu. [3] »Posłałem jednak braci, aby chluba nasza z was nie była w tej sprawie daremna, abyście i wy (jakom już powiedział) byli gotowi. [4] »Gdyby bowiem przybyli ze mną Macedończycy i zastali was nie przygotowanymi, to i my (że już nie wspomnę o was) musielibyśmy się wstydzić tej rzeczy. [5] »Uznałem tedy za konieczne prosić braci, by wyruszyli do was przed nami i przygotowali zawczasu uprzednio przyobiecane błogosławieństwo: i to jako błogosławieństwo, a nie jako sknerstwo. [6] »A to powiadam: Kto skąpo sieje, skąpo też i żąć będzie, a kto sieje szczodrze, obficie też żąć będzie. [7] »Każdy jako postanowił w sercu swoim, nie z żalem albo z musu: ochotnego bowiem dawcę miłuje Bóg. [8] »A Bóg mocen jest udzielić wam wszelkiego daru obfitości, abyście mając zawsze dostatek wszystkiego obfitowali we wszelki dobry uczynek, [9] »jako napisane jest: Rozsypał, dał ubogim, a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków. [10] »A ten, który siewcy dostarcza nasienia i chleb do spożycia, i wam też nasienie rozmnoży, i przysporzy plonów sprawiedliwości waszej, [11] »abyście ubogaceni we wszystko, opływali we wszelką prostotę, która przez nas sprawia dziękczynienia Bogu. [12] »Bo posługa w tej sprawie nie tylko wypełnia to, czego niedostaje świętym, ale przynosi jeszcze obfitość przez dziękczynienia składane Panu od wielu, [13] »którzy przez doświadczenie tej posługi wielbią Boga za posłuszeństwo wasze w wyznawaniu Ewangelii Chrystusowej i za prostotę, z jaką udzielacie i im, i wszystkim. [14] »Modlę się też za was gorąco i miłuję dla przeobfitej w was łaski Bożej. [15] »Dzięki Bogu za niewysłowiony dar jego. 
«  2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9 2 List do Koryntian 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl