Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Galatów » Rozdział 1
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Apostoł nie od ludzi ani też przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, [2] »i wszyscy bracia, którzy są ze mną — do Kościołów Galacji. [3] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, [4] »który samego siebie wydał za grzechy nasze, aby nas wybawił od zła tego życia według woli Boga i Ojca naszego, [5] »któremu chwała na wieki wieków. Amen. [6] »Dziwię się, że tak prędko od tego, który was wezwał do łaski Chrystusowej, przerzucacie się do innej Ewangelii. [7] »A tej innej nie masz, są tylko niektórzy, co niepokój sieją wśród was i pragną wywrócić Ewangelię Chrystusową. [8] »Ale choćbyśmy i my albo nawet anioł z nieba głosił wam coś ponadto, cośmy wam głosili — niech będzie przeklęty. [9] »Jakom powiedział przedtem, tak i teraz mówię: gdyby wam ktokolwiek głosił Ewangelię inną od tej, którąście otrzymali — niech będzie przeklęty. [10] »Czyż bowiem teraz ludzi zjednywam, czy Boga? Czy staram się ludziom podobać? Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusowym. [11] »Albowiem oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia głoszona przeze mnie nie jest pochodzenia ludzkiego. [12] »Bom jej nie otrzymał ani też nauczył się od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. [13] »Wszak słyszeliście, jak niegdyś postępowałem w judaizmie, że nad miarę prześladowałem Kościół Boży i burzyłem go. [14] »A prześcigałem w judaizmie wielu rówieśników moich w mym narodzie, takem żarliwie miłował moje ustawy ojczyste. [15] »Lecz gdy się podobało temu, który wybrał mię już w łonie matki mojej i wezwał przez łaskę swoją, aby objawił Syna swego we mnie [16] »i abym głosił go między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, [17] »ani też poszedłem do Jerozolimy, do tych, którzy byli Apostołami już przede mną, alem poszedł do Arabii, skąd znów wróciłem do Damaszku. [18] »Potem po trzech latach przybyłem do Jerozolimy, aby widzieć Piotra, i pozostałem u niego dni piętnaście. [19] »A z innych Apostołów żadnego nie widziałem oprócz Jakuba, brata Pańskiego. [20] »A to, co wam piszę, Bóg świadkiem, że nie kłamię. [21] »Wreszcie przybyłem w strony Syrii i Cylicji. [22] »I z twarzy byłem nie znany Kościołom Judei, które były w Chrystusie. [23] »Tylko ze słyszenia dowiedziano się, że ten, co przedtem nas prześladował, teraz głosi wiarę, którą niegdyś burzył. [24] »I z mego powodu wysławiano Boga. 
«  2 List do Koryntian 13 List do Galatów 1 List do Galatów 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl