Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Galatów » Rozdział 3
«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O, nierozumni Galaci! Któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, wy, których oczom był ukazany obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa? [2] »Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć, czyście Ducha otrzymali dla uczynków Zakonu, czy dla posłuchu w wierze? [3] »Czy tak nierozumni jesteście, że to, co rozpoczęliście Duchem, teraz ciałem kończyć zamierzacie? [4] »Czy na próżno tyleście się nacierpieli? Jeśli jednak na próżno? [5] »Ten wszakże, który daje wam Ducha i pośród was czyni cuda, czy dokonywa tego dla uczynków Zakonu, czy dla posłuchu wierze? [6] »Jako napisane jest: Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu ku usprawiedliwieniu. [7] »Zrozumiejcież tedy, że ci są synami Abrahama, którzy są z wiary. [8] »A Pismo przewidziało, że z wiary usprawiedliwiać będzie pogan, i zapowiedział Bóg Abrahamowi: W tobie błogosławione będą wszystkie narody. [9] »Przeto ci, którzy są z wiary, błogosławieni będą z Abrahamem wierzącym. [10] »Wszyscy bowiem, którzy są z uczynków Zakonu, są pod przekleństwem. Bo napisane jest: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze Zakonu. [11] »Oczywiście przez Zakon nikt się nie usprawiedliwi przed Bogiem, bo sprawiedliwy z wiary żyje. [12] »Zakon zaś nie jest z wiary, ale (powiada): Kto będzie je (tj. nakazy) wypełniał, ten w nich żyć będzie. [13] »Chrystus nas uwolnił od przekleństwa Zakonu stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. [14] »Aby w Chrystusie Jezusie błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan, tak iżbyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. [15] »Bracia (na sposób ludzki przemawiam), testamentu sporządzonego prawnie przez człowieka nikt nie odrzuca ani nie zmienia. [16] »Otóż obietnice były dane Abrahamowi i potomstwu jego. Nie powiedziano: I potomkom, jakoby mowa była o wielu, ale jak gdyby o jednym: I potomkowi twemu, którym jest Chrystus. [17] »Powiadam tedy: Testamentu potwierdzonego przez Boga nie może obalić Zakon dany w czterysta trzydzieści lat później, żeby obietnica stała się próżna. [18] »Albowiem jeżeli dziedzictwo dane było na mocy Zakonu, to już nie z obietnicy. A jednak Abrahamowi przez obietnicę Bóg udzielił daru łaski. [19] »Po cóż więc Zakon? Nadany był ze względu na przestępstwa, ażby przyszło potomstwo, któremu dana była obietnica: ogłosili go aniołowie za sprawą pośrednika. [20] »Lecz nie masz miejsca na pośrednika tam, gdzie jest tylko jedna strona, a Bóg jest jeden. [21] »Czyżby tedy Zakon przeciwny był obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem dany był Zakon, który by mógł ożywić, usprawiedliwienie byłoby rzeczywiście z Zakonu. [22] »Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby przez wiarę w Jezusa Chrystusa ziściła się obietnica wierzącym. [23] »A zanim przyszła wiara, byliśmy trzymani pod strażą Zakonu w oczekiwaniu wiary, która miała być objawiona. [24] »Zakon więc był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy dostąpili usprawiedliwienia z wiary. [25] »Lecz gdy nadeszła wiara, już nie jesteśmy pod przewodnikiem. [26] »Wszyscy bowiem jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. [27] »Bo wszyscy, którzyście zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. [28] »Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani niewiasty. Albowiem wszyscy wy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. [29] »A jeśli jesteście Chrystusowi, toście potomstwem Abrahama i dziedzicami według obietnicy. 
«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl