Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Galatów » Rozdział 5
«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wytrwajcież, a nie poddajcie się znowu pod jarzmo niewoli. [2] »Oto ja, Paweł, powiadam wam: jeśli się poddacie obrzezaniu, Chrystus nic wam nie pomoże. [3] »A oświadczam nadto każdemu człowiekowi, który się poddaje obrzezaniu, że obowiązany jest wypełnić cały Zakon. [4] »Wyzuci jesteście z Chrystusa, odpadliście od łaski, wy, którzy w Zakonie usprawiedliwienia szukacie. [5] »Bo my z wiary za sprawą Ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości. [6] »Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani jego brak, lecz wiara przez miłość czynna. [7] »Postępowaliście dobrze, a któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? [8] »To przekonanie nie jest od tego, który nas wzywa. [9] »Trochę kwasu wszystko ciasto zakwasza. [10] »Ja mam co do was nadzieję w Panu, że nie inaczej rozumieć będziecie (niźli ja), a ten, który was zwodzi, kimkolwiek by był, poniesie karę. [11] »A jeśli, bracia, ja jeszcze dotąd głoszę obrzezanie, za cóż jeszcze prześladowanie cierpię? Zatem ustało już zgorszenie krzyża. [12] »Bodajby zupełnie odcięci zostali ci, co was podburzają. [13] »Wy bowiem, bracia, jesteście wezwani ku wolności, bylebyście tylko tej wolności nie obrócili na podnietę dla ciała, ale na usługę wzajemną przez miłość Ducha. [14] »Bo cały Zakon wypełnia się w tym jednym powiedzeniu: Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego. [15] »A jeśli jeden drugiego jątrzy i gryzie, baczcie, aby jeden drugiego nie pożarł. [16] »Powiadam więc: według Ducha postępujcie, a pożądliwościom ciała nie ulegajcie. [17] »Ciało bowiem pożąda przeciw duchowi, a duch przeciw ciału, bo sprzeciwiają się one sobie nawzajem, abyście nie czynili wszystkiego, cokolwiek chcecie. [18] »Jeśli duch wami kieruje, nie jesteście pod Zakonem. [19] »A jawne są uczynki ciała, takie jak porubstwo, nieczystość, bezwstyd, rozpusta, [20] »bałwochwalstwo, gusła, nieprzyjaźnie, swary, zawiści, gniewy, zwady, niesnaski, odstępstwa, [21] »zazdrości, zabójstwa, pijaństwa, obżarstwa i tym podobne; o których mówię wam, jak i przedtem mówiłem, że ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie dostąpią. [22] »A owocem ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, [23] »łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Przeciw takim nie ma Zakonu. [24] »A ci, którzy są Chrystusowi, ciało swe ukrzyżowali wraz z namiętnościami i pożądliwościami. [25] »Jeśli żyjemy duchem, według ducha też i postępujmy. [26] »Nie będziemy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i zazdroszcząc sobie nawzajem. 
«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl