Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Efezjan » Rozdział 1
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym, darami niebieskimi w Chrystusie. [4] »Jako wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy stali się świętymi i niepokalanymi w miłości przed jego obliczem. [5] »Przeznaczył też nas dla siebie na synów przybranych przez Jezusa Chrystusa z postanowienia swej woli [6] »dla uwielbienia chwały łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym Synu swoim. [7] »W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski jego, [8] »której udzielił nam obficie we wszelkiej mądrości i roztropności, [9] »aby ujawnił nam tajemnicę swej woli według upodobania swego. [10] »(Polega ona na tym), że postanowił był za nadejściem pełności czasów odnowić wszystko w Chrystusie, to, co jest na niebie, i to, co na ziemi. [11] »W nim też i my zostaliśmy wybrani, abyśmy się stali uwielbieniem chwały jego, przeznaczeni na to według wyroku tego, który wszystko sprawuje postanowieniem swej woli: [12] »my którzyśmy już przedtem nadzieję naszą położyli w Chrystusie. [13] »W nim też i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy (Ewangelię zbawienia waszego), uwierzywszy weń, naznaczeni byliście pieczęcią obiecanego Ducha Świętego, [14] »który jest zadatkiem dziedzictwa naszego w celu zupełnego odkupienia nabytku, ku uwielbieniu chwały jego. [15] »Dlatego i ja posłyszawszy o wierze waszej w Panu Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym [16] »nie przestaję składać za was podzięki, pamiętając o was w modlitwach moich, [17] »aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla poznania go. [18] »Oby oświecił wzrok waszego serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja wezwania jego, jakie bogactwo chwały dziedzictwa jego w świętych [19] »i jak niezmierna jest wielkość mocy jego w nas, którzy wierzymy dzięki działaniu potężnej mocy jego. [20] »Moc tę okazał on w Chrystusie wzbudzając go z martwych i nakazując zasiadać po swej prawicy w niebiesiech [21] »ponad wszelkim zwierzchnictwem i władzą, ponad mocą, panowaniem i wszelkim imieniem, które może być wymówione nie tylko w tym, ale i przyszłym życiu. [22] »I wszystko poddał pod stopy jego, a jego samego ustanowił głową Kościoła. [23] »Kościół jest ciałem i pełnią tego, który we wszystkich wszystkiego dopełnia. 
«  List do Galatów 6 List do Efezjan 1 List do Efezjan 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl