Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Efezjan » Rozdział 2
«  List do Efezjan 1 List do Efezjan 2 List do Efezjan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wy staliście się przedtem umarłymi przez występki i grzechy wasze, [2] »jakich niegdyś dopuszczaliście się według tego świata, według księcia mocy powietrznych, tj. ducha działającego w synach niedowiarstwa. [3] »Pośród nich niegdyś i my pędziliśmy życie w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i złym myślom. I byliśmy z natury synami gniewu jako i inni. [4] »Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, [5] »gdyśmy byli umarłymi przez grzechy, ożywił nas w Chrystusie (bo łaską jego zbawieni jesteście), [6] »wzbudził z martwych, dozwolił zasiadać na niebiosach w Chrystusie Jezusie, [7] »aby przyszłym wiekom okazać obfite bogactwa swej łaski w dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. [8] »Łaską bowiem zostaliście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, bo i ona jest darem Bożym, [9] »nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. [10] »Albowiem dziełem jego (tj. Boga) jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie na dobre uczynki, które Bóg przedtem przygotował, abyśmy je pełnili. [11] »Pamiętajcie przeto, że wy, niegdyś poganie z urodzenia, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy zowią się obrzezanymi od znaku ręką na ciele uczynionego, [12] »byliście wówczas bez Chrystusa, oddaleni od społeczności Izraela, obcy przymierzom, nie mający nadziei obietnic i bez Boga na tym świecie. [13] »Teraz wszakże w Chrystusie Jezusie, wy, co niegdyś byliście dalekimi, staliście się bliskimi w krwi Chrystusowej. [14] »On bowiem jest pokojem naszym, który dwoje jednym uczynił, zburzywszy w ciele swoim rozgradzający mur nieprzyjaźni, [15] »zniósłszy zakon nieugiętych nakazów, aby czyniąc pokój, stworzył w sobie samym z dwóch jednego człowieka nowego. [16] »I obydwóch w jednym ciele pojednał z Bogiem przez krzyż, umorzywszy nieprzyjaźń w samym sobie. [17] »I przybywszy głosił pokój wam, którzy byliście daleko, i pokój tym, którzy byli blisko, [18] »ponieważ przezeń i jedni, i drudzy mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca. [19] »Nie jesteście już więc obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga, [20] »wzniesieni na fundamencie Apostołów i Proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. [21] »W nim wszystko budowanie z sobą spojone rośnie w Kościół święty w Panu, [22] »do którego i wasza budowa należy na mieszkanie Boże w Duchu. 
«  List do Efezjan 1 List do Efezjan 2 List do Efezjan 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl