Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Efezjan » Rozdział 3
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Z tego powodu ja, Paweł, więzień Jezusa Chrystusa za was, pogan, [2] »jeśli tylko słyszeliście o łasce Bożej danej mi ze względu na was, [3] »że przez objawienie oznajmiona mi była ta tajemnica, którą pokrótce opisałem wam wyżej. [4] »Czytając to możecie pojąć, jakie mam zrozumienie tajemnicy Chrystusowej [5] »nie znanej ludziom dawnych pokoleń, tak jak teraz objawiona była w Duchu Świętym Apostołom jego i Prorokom: [6] »tej mianowicie, że i poganie są współdziedzicami, współczłonkami w ciele i współuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. [7] »Tej Ewangelii sługą stałem się według daru łaski Bożej danej mi przez Boga, przez skuteczną moc jego. [8] »Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym poganom wieścił niedościgłe bogactwa Chrystusowe [9] »i oświecał wszystkich, jak wielkim jest dziełem ta tajemnica zakryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. [10] »(Dzięki niej) księstwa i moce na niebiosach poznają przez Kościół wieloraką mądrość Bożą [11] »według odwiecznego przeznaczenia, które (Bóg) wypełnił w Chrystusie Jezusie Panu naszym. [12] »W nim przez wiarę mamy ufność i śmiały przystęp (do Boga). [13] »Dlatego proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu prześladowań moich za was, które są chlubą waszą. [14] »Z tej to przyczyny zginam kolana przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, [15] »od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, [16] »aby dał wam według bogactw chwały swojej, a za sprawą Ducha jego wzmocnić się potężnie w wewnętrznego człowieka, tak [17] »aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w sercach waszych. [18] »A wy umocnieni i ugruntowani w miłości, abyście wraz ze wszystkimi świętymi pojąć mogli, jak ona jest rozległa i daleka, wzniosła i głęboka, [19] »abyście też mogli poznać, jak miłość Chrystusa przewyższa wszelką wiedzę i (w ten sposób) byli napełnieni całą pełnością Bożą. [20] »A temu, który mocen jest uczynić daleko więcej, niż o to prosimy, albo pojmujemy, według działającej w nas mocy, [21] »jemu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie na wszystkie czasy i na wieki wieków. Amen. 
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl