Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Efezjan » Rozdział 5
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądźcież tedy naśladowcami Bożymi jako synowie najmilsi [2] »i postępujcie w miłości, jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas na dar i na ofiarę, na wonność wdzięczności. [3] »A rozpusta i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wspominane między wami, jak przystoi świętym. [4] »Podobnie też i bezwstyd albo głupie mowy lub nieprzystojne żarty nie należące do rzeczy, ale raczej składanie dziękczynienia. [5] »Bo o tym winniście być przekonani, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec (co jest bałwochwalstwem) nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym. [6] »Niechże was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, bo za to nadciąga gniew Boży na synów niedowiarstwa. [7] »Nie wchodźcie więc z nimi w uczestnictwo. [8] »Niegdyś bowiem byliście ciemnością, ale teraz staliście się światłością w Panu. Postępujcie jako synowie światłości. [9] »Bo owoc światłości polega na wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. [10] »Ćwiczcie się w tym, co miłe jest Bogu, [11] »i nie miejcie nic wspólnego z płonnymi dziełami ciemności; raczej je zwalczajcie. [12] »Bo wstyd nawet i mówić, co się u nich dzieje tajemnie. [13] »A wszystko, co się zwalcza, przez światło na jaw wychodzi, bo cokolwiek staje się jawne, światłością jest. [14] »Dlatego powiedziane jest: Zbudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. [15] »Baczcie tedy pilnie, bracia, abyście postępowali z uwagą, nie jak nieroztropni, [16] »ale jako mądrzy, wyzyskując czas, ponieważ złe są dnie. [17] »Nie bądźcie więc nierozważni, ale rozumiejący, jaka jest wola Boża. [18] »A nie upijajcie się winem, w którym tkwi rozpusta, ale napełniajcie się Duchem Świętym [19] »wygłaszając psalmy, hymny i pieśni duchowe, nucąc i śpiewając w sercach waszych Panu. [20] »A dzięki czyńcie zawsze i za wszystko Bogu i Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. [21] »Bądźcie ulegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. [22] »Niewiasty niech będą uległe mężom swym jako Panu, [23] »bo mąż jest głową żony, jako Chrystus jest głową Kościoła, ciała swojego, którego jest Zbawicielem. [24] »A jako Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swym we wszystkim poddane być mają. [25] »Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, [26] »aby go uświęcić obmyciem wodą w słowie żywota. [27] »I zgotował sobie Kościół pełen chwały, nieskalany i bez zmazy, bez czegokolwiek, co by mu ujmę przynosiło, ale święty i niepokalany. [28] »Tak mężowie mają miłować swe żony jak własne swe ciało. Kto miłuje żonę swoją, siebie samego miłuje. [29] »Nikt bowiem jeszcze nie miał w nienawiści ciała swego, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. [30] »Bo jesteśmy członkami ciała jego, z ciała i z kości jego. [31] »Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją: i będą dwoje w jednym ciele. [32] »Tajemnica to wielka jest, a ja mówię w Chrystusie i w Kościele. [33] »Ale i każdy z was niechaj miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj się boi męża swego. 
«  List do Efezjan 4 List do Efezjan 5 List do Efezjan 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl