Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Efezjan » Rozdział 6
«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest rzecz słuszna. [2] »Czcij ojca twego i matkę twoją — jest to pierwsze przykazanie z dołączeniem obietnicy: [3] »aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. [4] »A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, ale wychowujcie je w karności i w nauce Pańskiej. [5] »Słudzy, bądźcie posłuszni panom ziemskim z bojaźnią i z lękiem, w prostocie serca waszego jako Chrystusowi, [6] »nie służąc tylko pozornie, aby się ludziom podobać, ale jako słudzy Chrystusowi wolę Bożą wypełniając z serca. [7] »Służąc z dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, [8] »wiedzcie, że każdy wolny czy niewolnik odbierze od Pana to dobro, które czyni. [9] »A wy, panowie, czyńcie im to samo i gróźb zaniechajcie wiedząc, że tak wy, jak i oni macie Pana w niebiesiech, który nie ma względu na osoby. [10] »W końcu, bracia, umacniajcie się w Panu i w działaniu mocy jego. [11] »Przyobleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przeciw zasadzkom diabelskim. [12] »Albowiem prowadzimy walkę nie z ciałem i z krwią, ale przeciw książętom i władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw złym duchom w przestworzach niebieskich. [13] »Przeto przyobleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dzień zły i wypełniwszy wszystko, ostać się. [14] »Bądźcie przeto w pogotowiu przepasawszy biodra wasze prawdą i przyodziawszy pancerz sprawiedliwości, [15] »a nogi obuwszy w gotowość Ewangelii pokoju. [16] »We wszystkim trzymajcie się tarczy wiary, którą moglibyście zagasić wszystkie strzały ogniste złego ducha. [17] »Przyodziejcie też przyłbicę zbawienia i weźmijcie miecz ducha (którym jest słowo Boże), [18] »a w każdej modlitwie i w prośbie zanosząc błaganie w duchu w każdym czasie. Dlatego czuwajcie z całą wytrwałością, błagając za wszystkich świętych [19] »i za mnie, aby gdy otworzę usta, dana mi była mowa do śmiałego głoszenia tajemnicy Ewangelii. [20] »Dla niej to poselstwo sprawuję w okowach, tak żebym też o niej z odwagą mówił, jak należy. [21] »A żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co czynię, o tym wszystkim powiadomi was Tychikus, najmilszy brat i sługa wierny w Panu. [22] »Posłałem go do was właśnie w tym celu, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i żeby pocieszył serca wasze. [23] »Pokój niech będzie braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. [24] »Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują w nieskazitelności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 
«  List do Efezjan 5 List do Efezjan 6 List do Filipian 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl