Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Filipian » Rozdział 2
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśli jest tedy jakaś zachęta w Chrystusie, jakaś pociecha miłości, jakieś uczestnictwo duchowe lub serce współczujące, [2] »dopełnijcie mojej radości, abyście jedną byli ożywieni myślą i jednaką mając miłość, jednomyślnie na jedno się zgadzali. [3] »Nie wywołujcie waśni ani też nie czyńcie nic dla próżnej chwały, ale w pokorze niech jeden drugiego poczytuje za wyższego od siebie. [4] »Niech nikt nie ma na uwadze tylko swego, ale i to, co drugich. [5] »To bowiem rozumiejcie, co i w Chrystusie Jezusie, [6] »który mając naturę Bożą nie poczytywał swej równości z Bogiem za przywłaszczenie, [7] »ale wyniszczył samego siebie przyjąwszy naturę sługi, stawszy się podobnym do ludzi i dla swego sposobu życia uznany był za człowieka. [8] »Uniżył samego siebie stawszy się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. [9] »Dlatego i Bóg wywyższył go, i nadał mu imię przewyższające wszelkie imię, [10] »aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano mieszkańców niebios, ziemi i podziemia [11] »i żeby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem w chwale Boga Ojca. [12] »Przeto, najmilsi moi (jakoście zawsze posłuszni byli), nie tylko w czasie mej obecności, ale daleko więcej teraz, gdy jestem nieobecny, z bojaźnią i ze drżeniem o zbawienie wasze się troszczcie. [13] »Albowiem Bóg jest tym, który w was wywołuje chęć i sprawia wykonanie według swego upodobania. [14] »A czyńcie wszystko bez szemrania i wahań, [15] »abyście byli bez zarzutu szczerymi synami Bożymi, bez skazy wśród złego i przewrotnego narodu. [16] »Jaśniejcie w nim jako gwiazdy nad światem, przechowując słowo żywota ku chwale mojej na dzień Chrystusowy, bom nie na próżno biegł w zawody i nie na próżno się trudziłem. [17] »Lecz gdybym nawet i krew własną przelał na ofiarę i na posługę wiary waszej, cieszę się i raduję razem z wami. [18] »Podobnie i wy cieszcie się i radujcie ze mną. [19] »A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wnet poślę do was Tymoteusza, abym i ja był dobrej myśli dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. [20] »Nie mam bowiem nikogo, który by tak się ze mną zgadzał, a równie serdecznie troszczył się o was. [21] »Bo wszyscy swego szukają, nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. [22] »A o tym, jak jest wypróbowany, dowiedzcie się choćby z tego, że jak syn ojcu służył mi w głoszeniu Ewangelii. [23] »Jego to właśnie mam nadzieję posłać do was, skoro tylko się dowiem, co będzie ze mną. [24] »A ufam w Panu, że i sam rychło do was przybędę. [25] »Uznałem za konieczne wysłać do was Epafrodyta, brata, pomocnika i towarzysza broni, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. [26] »Bo tęsknił do was wszystkich i martwił się, że słyszeliście o jego chorobie. [27] »Bo też w rzeczy samej był już bliski śmierci, ale Bóg zlitował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, aby mi do jednego smutku nie dodał drugiego. [28] »Tym rychlej tedy posłałem go, abyście ujrzawszy go, uradowali się, a ja, bym mniej doznał smutku. [29] »Przyjmijcie go przeto w Panu ze wszelkim weselem i okażcie mu cześć, [30] »bo dla sprawy Chrystusowej bliski już był śmierci i ofiarował nawet życie swoje, aby zastąpić was w usłudze, której nie mogliście dopełnić. 
«  List do Filipian 1 List do Filipian 2 List do Filipian 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl