Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Filipian » Rozdział 3
«  List do Filipian 2 List do Filipian 3 List do Filipian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W końcu, bracia moi, weselcie się w Panu. A pisać wam o tym dla mnie jest nietrudno, a dla was jest to potrzebne. [2] »Strzeżcie się psów, baczcie na złych pracowników, miejcie na oku okaleczeńców. [3] »(3:3a) Bo prawdziwie wybranymi jesteśmy my, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy, [4] »(3:3b) chociaż ja mógłbym i co do ciała mieć ufność. (3:4) Jeśli kto inny mniema, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. [5] »Bo pochodzę z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, zostałem obrzezany dnia ósmego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w wypełnianiu Zakonu — faryzeusz, [6] »w żarliwości — prześladowca Kościoła Bożego, a co do sprawiedliwości opartej na Zakonie — bez zarzutu. [7] »Ale to, co było mi zyskiem, ze względu na Chrystusa poczytałem za szkodę. [8] »I owszem uznam wszystko za szkodę wobec wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa Pana mojego, dla którego porzuciłem wszystko i uznam za gnój, byle Chrystusa pozyskać. [9] »Oby znaleziono mię w nim nie z tą moją sprawiedliwością, która jest z Zakonu, ale z tą, która płynie z wiary w Chrystusa Jezusa, ze sprawiedliwością, która jest z Boga przez wiarę. [10] »(Ona to sprawi), że poznam jego samego i potęgę jego zmartwychwstania oraz uczestnictwo cierpień jego przez upodobnienie do jego śmierci, [11] »aby w jakikolwiek sposób dostąpić powstania z martwych. [12] »I to nie dlatego, jakobym to już osiągnął albo też już stał się doskonałym, ale biegnę za tym, aby jakoś uchwycić to, w co sam zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. [13] »Bracia, nie sądzę, abym to już uchwycił. Ale o jednym jestem przekonany, że zapominając o wszystkim, co jest poza mną, [14] »zdążam ku temu, co jest przede mną, biegnę do celu, do nagrody otrzymanej z nieba, którą jest Boże wezwanie w Chrystusie Jezusie. [15] »Wszyscy przeto, którzy jesteśmy doskonali, tak to rozumiejmy, a jeśli o czym inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. [16] »Wszakże w tym, do czegośmy już zgodnie doszli, w jednakiej mierze trwajmy. [17] »Naśladowcami moimi bądźcie, bracia, i zapatrujcie się na tych, którzy tak postępują, jak tego w nas wzór macie. [18] »Bo wielu, o których często wam mówiłem (a i teraz ze łzami mówię), postępuje tak, jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego: [19] »zguba jest ich końcem, bogiem ich jest brzuch, a chwałą — ubieganie się o rzeczy ziemskie w sromocie. [20] »Ale co do nas, to my przebywamy w niebiesiech, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, [21] »który przemieni ciało naszego uniżenia i upodobni je do ciała jasności swojej tą mocą, którą też może poddać sobie wszystko. 
«  List do Filipian 2 List do Filipian 3 List do Filipian 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl