Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Kolosan » Rozdział 4
«  List do Kolosan 3 List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Panowie, oddawajcie sługom waszym, co słuszne i sprawiedliwe, wiedząc, że i wy macie Pana w niebiesiech. [2] »W modlitwie trwajcie, a bądźcie podczas niej czujni z dziękczynieniem. [3] »A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam wrota wymowy dla głoszenia tajemnicy Chrystusowej (dla której stałem się więźniem), [4] »abym ją oznajmiał w sposób właściwy. [5] »Z tymi, którzy nie należą do nas, postępujcie zgodnie z zasadami mądrości, licząc na czas. [6] »Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma i zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak każdemu odpowiedzieć należy. [7] »A co mnie dotyczy, o wszystkim oznajmi wam Tychikus, najmilszy brat i wierny sługa, a współsługa w Panu. [8] »Właśnie dlatego posłałem go do was razem z Onezymem, najdroższym i wiernym bratem pochodzącym spośród was, aby się dowiedział, co się dzieje z wami, i  [9] »żeby pocieszył serca wasze. Oni oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje. [10] »Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, krewny Barnaby, którego już wam poleciłem. Gdyby przybył do was, przyjmijcie go. [11] »(Pozdrawia was) i Jezus, zwany Justusem. Z Żydów są to jedyni pomocnicy moi w pracy około Królestwa Bożego, którzy stali się moją pociechą. [12] »Pozdrawia was Epafras pochodzący spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze troskliwy o was w modlitwach, abyście stali się doskonali i pełni wszelkiej woli Bożej. [13] »A świadczę o nim, że nie szczędzi trudu około was i około tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. [14] »Pozdrawia was Łukasz, lekarz najmilszy, i Demas. [15] »Pozdrówcie braci z Laodycei oraz Nymfosa wraz z domowym jego kościołem. [16] »A gdy list ten u was odczytany będzie, postarajcie się, aby odczytany był także w Kościele Laodycejczyków, a sami odczytajcie ten, który wysłany był do Laodycejczyków. [17] »Powiedzcie też Archippowi: Bacz, abyś wypełnił posługę, którą otrzymałeś w Panu. [18] »Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na więzy moje. Łaska niech będzie z wami. Amen. 
«  List do Kolosan 3 List do Kolosan 4 1 List do Tesaloniczan 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl