Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 2
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszak sami wiecie, bracia, że nasz pobyt wśród was nie był daremny, [2] »ale gdyśmy, jak wiecie, doznali przedtem utrapień i zniewag w Filippach, zaufawszy Bogu naszemu głosiliśmy wam Ewangelię z wielką troskliwością. [3] »A upominanie nasze nie wypływało z błędu, nieczystej pobudki albo podstępu, [4] »lecz jako byliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam zwierzona była Ewangelia, tak też i przepowiadamy, aby się nie ludziom podobać, ale Bogu, który bada serca nasze. [5] »Nigdy bowiem nie mówiliśmy słowami pochlebnymi, jako wiecie, aniśmy też powodowali się chciwością, jak tego świadkiem jest Bóg. [6] »Nie szukaliśmy również chwały u ludzi ani u was, ani u innych. [7] »I mogąc jako apostołowie być wam ciężarem, staliśmy się raczej łagodnymi pośród was, jako żywicielka tuląca dzieci swoje. [8] »Tak was umiłowaliśmy, że pragnęliśmy gorąco dać wam nie tylko Ewangelię Bożą, ale oddać nawet i życie nasze, bo staliście się dla nas najdroższymi. [9] »Wszak pamiętacie, bracia, pracę naszą i trud. Pracując we dnie i w nocy głosiliśmy wam Ewangelię Bożą, abyśmy dla nikogo z was nie byli ciężarem. [10] »Bóg i wy jesteście świadkami, jak święcie, sprawiedliwie i nienagannie postępowaliśmy z wami, którzyście uwierzyli. [11] »Sami wiecie, jakośmy każdego z was (jako ojciec swe dzieci) zaklinali, zachęcali i upominali, [12] »abyście postępowali w sposób godny wobec Boga, który nas wezwał do swego Królestwa i chwały. [13] »Przeto nieustannie dzięki czynimy Bogu, że skoroście przyjęli głoszone przez nas słowo Boże, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale (jak jest w istocie) jako słowo Boże. Działa też ono w was, wierzących. [14] »Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami Kościołów Bożych w Chrystusie Jezusie, które są w Judei, gdyż to samo ucierpieliście od współrodaków waszych, jako i one od Żydów. [15] »Ci i Pana Jezusa zabili, i Proroków, i nas prześladowali: Bogu niemili i wszystkim ludziom przeciwni. [16] »Zakazują nam nauczać pogan, aby zbawieni byli, aż wypełnią wreszcie miarę swych grzechów, bo zbliża się na nich ostateczny gniew Boży. [17] »My tedy, bracia, odłączeni od was na krótki czas, nie sercem, lecz widzeniem, z tym większym upragnieniem usiłowaliśmy ujrzeć oblicze wasze. [18] »Dlatego pragnęliśmy, zwłaszcza ja, Paweł, przybyć do was i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. [19] »Jakaż jest bowiem nadzieja nasza, wesele i korona chwały? Czyż nie jesteście nią wy przed Panem naszym Jezusem Chrystusem na dzień przyjścia jego? [20] »Zaiste, jesteście chwałą naszą i weselem. 
«  1 List do Tesaloniczan 1 1 List do Tesaloniczan 2 1 List do Tesaloniczan 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl