Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 1
«  1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i Panu Jezusie Chrystusie. [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Dzięki zawsze czynić winniśmy Bogu za was, bracia, tak jak się godzi, że wiara wasza się wzmaga, a miłość wzajemna we wszystkich was obfituje. [4] »Tak, że i my sami chlubimy się z was w Kościołach Bożych, z waszej wytrwałości w wierze wśród wszelkich prześladowań waszych i ucisków, które znosicie na wzór sprawiedliwego sądu Bożego, [5] »abyście się stali godnymi Królestwa Bożego za które cierpicie. [6] »Jednak sprawiedliwą jest u Boga rzeczą, aby odpłacić uciskiem za ucisk, [7] »a wam uciśnionym dać odpocznienie z nami, gdy objawi się z nieba Pan Jezus z aniołami swej potęgi w płomieniu ognistym [8] »i wymierzać pocznie zapłatę tym, którzy Boga nie znają i którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. [9] »Poniosą też karę zatracenia wiecznego i odtrącenia od oblicza Pana oraz chwały jego potęgi, [10] »gdy przybędzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się przedziwnym dla wszystkich, którzy uwierzyli — a wy daliście przecież wiarę świadectwu naszemu w on dzień. [11] »Dlatego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych wezwania swego i z mocą doprowadził do końca wszelkie pragnienie cnoty i dzieło wiary. [12] »Aby wśród was rozsławione było imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 
«  1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl