Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 2
«  2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez nasze z nim połączenie, [2] »abyście nie dawali się tak rychło zachwiać w umyśle waszym ani też pozwolili się zastraszyć czy to przez ducha, czy przez naukę, czy też przez list rzekomo przez nas posłany, jakoby nadchodził dzień Pański. [3] »Niechaj was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, bo (dzień ten nie nadejdzie), dopóki pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie ukaże się człowiek grzechu, syn zatracenia, [4] »który się sprzeciwia i wynosi nad wszystko, co zowią Bogiem, albo co odbiera cześć boską, tak że zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga. [5] »Czyż nie pamiętacie, że będąc jeszcze u was, to wam mówiłem? [6] »A wiecie, co go teraz powstrzymuje, dopóki nie będzie objawiony czasu swego. [7] »Albowiem tajemnica bezbożności już się dokonywa, gdy tylko ten, co ją teraz powstrzymuje, ustąpi. [8] »A wtedy ukaże się on bezbożnik, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zatraci blaskiem swego przyjścia. [9] »A zjawienie się jego dokona się mocą i działaniem szatana wśród znaków i cudów kłamliwych [10] »oraz ze wszelkimi sposobami uwiedzenia tych, którzy giną, dlatego że nie przyjęli miłości prawdy, aby byli zbawieni. [11] »Ześle tedy na nich Bóg ułudę błędu, aby uwierzyli kłamstwu [12] »i żeby poddani byli sądowi wszyscy ci, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przyzwolili na nieprawość. [13] »Lecz my winniśmy zawsze dzięki czynić Bogu za was, bracia, umiłowani przez Boga, że was wybrał od początku ku zbawieniu przez poświęcenie ducha i przez prawdę wiary. [14] »Do tego też wezwał was przez Ewangelię naszą, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. [15] »Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie trzymając się podań, któreście poznali czy to przez naukę ustną, czy też przez list nasz. [16] »A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, i Ojciec nasz, który nas umiłował i dał nam przez łaskę wieczne pocieszenie [17] »i niepłonną nadzieję, niech krzepi serca wasze i utwierdza we wszelkim uczynku i dobrym słowie. 
«  2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl