Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Duch jawnie zapowiada, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a przystaną do duchów błędu i nauk diabelskich. [2] »(Do tych, którzy) obłudnie głoszą kłamstwa i mają sumienie napiętnowane: [3] »zakazują wstępować w związki małżeńskie, a nakazują wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je wierni znający prawdę pożywali z dziękczynieniem. [4] »Bo wszystko, co Bóg stworzył, dobre jest, i nic nie należy odrzucać, co ma być pożywane z dziękczynieniem, [5] »modlitwa bowiem i słowo Boże uświęcają je. [6] »Nauczając tego braci dobrym będziesz sługą Jezusa Chrystusa, wykarmiony słowami wiary i nauki dobrej, którą zdobyłeś. [7] »A niedorzecznych i babich baśni unikaj i ćwicz się w pobożności. [8] »Cielesne bowiem ćwiczenie na niewiele się przyda, ale pobożność do wszystkiego jest pożyteczna, bo ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. [9] »Prawda to niezawodna i wszelkiej wiary godna. [10] »Bo dla niej to pracujemy i zelżywość znosimy, gdyż nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a przede wszystkim wiernych. [11] »To nakazuj i tego nauczaj. [12] »Niech nikt młodości twej nie lekceważy, ale bądź przykładem dla wiernych w mowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. [13] »Póki nie przybędę, pilnuj czytania, napominania i nauki. [14] »Nie zaniedbuj danej ci łaski, której ci udzielono przez proroctwo z włożeniem rąk kapłańskich. [15] »Bacz na to i o to się troszcz, aby postęp twój jawny był dla wszystkich. [16] »Pilnuj samego siebie i nauki: i w tym trwaj. Bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. 
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl