Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 5
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Człowieka starszego nie strofuj surowo, ale proś go jak ojca, młodych jak braci, [2] »starsze niewiasty jak matki, a młodsze jak siostry z wszelką skromnością. [3] »Wdowy szanuj, które prawdziwie są wdowami. [4] »Lecz jeśli która wdowa ma dzieci lub wnuków, niech uczy się naprzód domem swoim zarządzać i wypłacać się rodzicom, bo to miłe jest u Boga. [5] »A która prawdziwie jest wdową i opuszczoną, niechaj ma nadzieję w Bogu i trwa na prośbach i modlitwach we dnie i w nocy. [6] »Bo która w rozkoszach żyje, już za życia jest umarłą. [7] »A to nakazuj, aby były nienaganne. [8] »Jeśli kto o swoich, a zwłaszcza o domowników, nie ma pieczy, wiary się zaparł i gorszy jest od poganina. [9] »Wdowę należy obierać nie młodszą niż lat sześćdziesięciu, która miała tylko jednego męża [10] »i ma za sobą świadectwo dobrych uczynków, że dzieci wychowała, że była gościnna, że nogi świętym obmywała, że wspomagała będących w potrzebie i że wszelkie dobre uczynki wypełniała. [11] »A wdów młodszych nie dopuszczaj. Bo miłując dobrobyt odstępują od Chrystusa i chcą wyjść za mąż, [12] »ściągając na siebie potępienie, że pierwszą wiarę złamały. [13] »Uczą się przy tym próżniactwa chodząc od domu do domu i nie tylko próżnujące, ale też gadatliwe i ciekawe, a mówiące, czego nie trzeba. [14] »Chciałbym tedy, żeby młodsze szły za mąż, dzieci rodziły i były gospodyniami nie dając przeciwnikom żadnego powodu do obmowy. [15] »Bo już niektóre odeszły i poszły za szatanem. [16] »Jeśli kto z wiernych ma wdowy, niech je wspomaga, a nie obciąża Kościoła, aby wystarczyło dla tych, które prawdziwie są wdowami. [17] »Kapłani, którzy dobrze rządzą, na podwójną cześć zasługują, zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i nauczaniu. [18] »Powiada bowiem Pismo: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej. [19] »Przeciw kapłanowi skargi nie przyjmuj, chyba że ją popiera dwóch lub trzech świadków. [20] »Grzeszników napominaj wobec wszystkich, aby i inni lękiem byli zdjęci. [21] »Zaklinam cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, abyś tego strzegł bezstronnie, nic nie czyniąc z uprzedzeniem do jednej strony. [22] »Rąk na nikogo nie wkładaj zbyt prędko i nie bierz udziału w grzechach cudzych. [23] »A samego siebie czystym zachowaj. Nie pij jeszcze wody, ale używaj po trosze wina ze względu na swój żołądek i częste twe niedomagania. [24] »Grzechy niektórych ludzi są jawne i uprzedzają sąd; innych znowu idą w ślad za nimi. [25] »Podobnie i dobre uczynki jawne są, a i te, które nie są takie, ukryte zostać nie mogą. 
«  1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl