Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A to wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne. [2] »Ludzie staną się samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, [3] »bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, bez litości, [4] »zdrajcy, zapamiętali, nadęci, bardziej miłujący rozkosze niż Boga, [5] »mający wprawdzie pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. [6] »Takich unikaj. Do nich należą ci, którzy wkradają się do domów i uwodzą obciążone grzechami i miotane różnymi pożądliwościami kobiety, [7] »zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące. [8] »A jako Jannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i oni przeciwstawiają się prawdzie jako ludzie spaczonego umysłu i przewrotnej wiary. [9] »Ale daleko nie zajdą, albowiem ich bezmyślność stanie się jawna wszystkim, jak i z tamtymi było. [10] »Lecz ty poznałeś z bliska moją naukę, postępowanie, zamiary, wiarę, wytrwałość, miłość, cierpliwość, [11] »prześladowania, uciski, jakie mię spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Lystrze. Jakie prześladowania zniosłem i jak ze wszystkich wybawił mię Pan. [12] »I wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie cierpieć będą. [13] »A ludzie źli i zwodziciele brnąć będą w zło, sami błądząc i innych w błąd wprowadzając. [14] »Ty wszakże trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci zostało zwierzone, wiedząc, od kogoś się nauczył, [15] »znając od dzieciństwa Pisma święte mogące cię oświecić ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. [16] »Wszelkie Pismo przez Boga natchnione jest użyteczne do pouczania, do przekonywania, do napominania, do kształcenia w sprawiedliwości, [17] »aby człowiek Boży stał się doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony. 
«  2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl