Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Tytusa » Rozdział 3
«  List do Tytusa 2 List do Tytusa 3 List do Filemona 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przypominaj im, aby władzom i zwierzchnościom poddani, a rozkazowi ich posłuszni byli i do każdego dobrego uczynku gotowi. [2] »Aby nikogo nie lżyli, nie byli kłótliwi, ale skromni i okazywali wszelką uprzejmość wszystkim ludziom. [3] »Bo i my byliśmy niegdyś bezrozumni, niewierni, błądzący, pożądliwościom i rozkoszom oddani, żyliśmy w złości i w zazdrości, jedni drugim nienawistni, i nienawidzący jedni drugich. [4] »Ale gdy okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego, [5] »zbawił on nas nie dla uczynków sprawiedliwych, których dokonaliśmy, ale z miłosierdzia swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym. [6] »Zesłał go nam obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego, [7] »abyśmy łaską jego usprawiedliwieni, stali się według nadziei dziedzicami żywota wiecznego. [8] »Niezawodna to nauka i chcę, abyś i ty to stwierdzał, iżby ci, którzy uwierzyli w Boga, przodowali w dobrych uczynkach. Rzecz to dobra i dla ludzi pożyteczna. [9] »A bezrozumnych dociekań i genealogii, sporów i kłótni o Zakon wystrzegaj się, bo są bezużyteczne i próżne. [10] »Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj [11] »wiedząc, że jest przewrotny i grzeszny, własnym swym sądem potępiony. [12] »Gdy przyślę do ciebie Artemasa albo Tychika, pospieszaj, aby przybyć do mnie do Nikopolis, tam bowiem postanowiłem przezimować. [13] »Zenasa biegłego w prawie i Apolla wypraw naprzód i postaraj się, aby im na niczym nie zbywało. [14] »A niech się uczą i nasi przodować dobrymi uczynkami na konieczne potrzeby, aby nie byli bezużyteczni. [15] »Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska Boża niech będzie z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Tytusa 2 List do Tytusa 3 List do Filemona 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl