Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Filemona » Rozdział 1
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat do ukochanego Filemona, a pomocnika naszego, [2] »i Appii, siostry najdroższej, oraz Archippa, towarzysza broni wraz z Kościołem gromadzącym się w twoim domu. [3] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [4] »Dzięki czynię Bogu mojemu, zawsze wspominając ciebie w modlitwach moich, [5] »a to dlatego, że słyszę o twej miłości i wierze, którą masz w Panu Jezusie i okazujesz wszystkim świętym. [6] »A tak społeczność wiary twojej staje się jawna przez poznanie wszelkiego dobra, które dokonywa się pośród was w Chrystusie Jezusie. [7] »Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej, bracie, bo przez ciebie serca wiernych pokrzepione zostały. [8] »Dlatego też chociaż miałbym pełną swobodę rozkazywać tobie, gdyby zaszła tego potrzeba, [9] »skoro takim jesteś jako Paweł starzec, a teraz i więzień dla Jezusa Chrystusa, proszę cię raczej dla miłości, [10] »a proszę za synem moim, którego ojcem stałem się w więzieniu, za Onezymem. [11] »Niegdyś żadnego nie miałeś z niego pożytku, a teraz i dla mnie, i dla ciebie stał się on użyteczny. [12] »Odsyłam ci go, a ty go przyjmij jako serce moje. [13] »Chciałem zatrzymać go przy sobie, aby zamiast ciebie służył mi w więzach Ewangelii. [14] »Ale bez zezwolenia twego nic nie chciałem czynić, aby dobrodziejstwo twoje nie było jakoby z przymusu, ale z wolnej woli. [15] »Bo może dlatego odszedł od ciebie na czas pewien, abyś go odzyskał na wieki [16] »już nie jako niewolnika, ale zamiast niewolnika jako najmilszego brata, jakim jest zwłaszcza dla mnie, a cóż dopiero dla ciebie, tak według ciała, jak w Panu. [17] »Jeśli przeto masz mnie za przyjaciela, przyjmij go tak jak mnie. [18] »A jeśli ci szkodę jaką wyrządził albo ci co winien, mnie to poczytaj. [19] »Ja, Paweł, piszę to własną ręką, ja ci to odpłacę, a nie chcę już nawet mówić ci o tym, żeś mi i samego siebie winien. [20] »Tak, bracie. Niech doznam od ciebie tej pociechy w Panu. Pokrzep me serce w Panu. [21] »Piszę ci to ufny w posłuszeństwo twoje i świadom, że uczynisz i więcej, niż mówię. [22] »Przygotuj mi też zarazem u siebie gościnę, bo spodziewam się, że przez modlitwy wasze będę wam zwrócony. [23] »Pozdrawia cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, [24] »i Marek, Arystarch, Demas i Łukasz, pomocnicy moi. [25] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. 
«  List do Tytusa 3 List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl