Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Hebrajczyków » Rozdział 4
«  List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Lękajmy się przeto, aby snadź dopóki jest w mocy obietnica wejścia do odpocznienia jego, nie zabrakło którego z was. [2] »Bo oznajmiono ją zarówno nam, jak i im, ale im nie pomogło słowo słyszane nie złączone z wiarą w to, co usłyszeli. [3] »A my, którzyśmy uwierzyli, wnijdziemy do odpocznienia według tego, co powiedział: Jako przysiągłem w gniewie moim, że nie wnijdą do odpocznienia mego, chociaż dzieła jego były dokonane od powstania świata. [4] »Tak bowiem wyraził się gdzieś o dniu siódmym: I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. [5] »A tutaj znowu: Nie wnijdą ci do odpocznienia mego. [6] »Skoro więc niewątpliwie wnijdą tam niektórzy, a ci, którym to pierwej obiecano, nie weszli przez niedowiarstwo, [7] »znowu wyznacza dzień pewien zwany „Dzisiaj”, po upływie dłuższego czasu mówiąc przez Dawida, jak zaznaczono wyżej: Dzisiaj, gdy posłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych. [8] »Bo jeśliby Jozue dał im odpocznienie, nigdy by przecież nie mówił o dniu, który nastąpi. [9] »A zatem dla ludu Bożego pozostaje jakiś dzień odpocznienia. [10] »Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten tak samo odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. [11] »Spieszmyż tedy wnijść do odpocznienia tego, aby snadź nikt nie uległ przykładowi niedowiarstwa. [12] »Bo żywe jest słowo Boże i skuteczne, a ostrzejsze od wszelkiego miecza obosiecznego: przenika aż do rozdzielenia duszy od ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca. [13] »Żadne stworzenie nie ukryje się przed obliczem jego, lecz wszystko jest odkryte i jawne oczom tego, o którym mówimy. [14] »Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmyż przy wierze. [15] »Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł naszym współczuć słabościom, lecz doświadczonego na podobieństwo nas we wszystkim, prócz grzechu. [16] »Zbliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski w pomocy pożądanej. 
«  List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl