Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Hebrajczyków » Rozdział 5
«  List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem każdy arcykapłan, spośród ludzi wzięty, dla ludzi jest postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy. [2] »Aby też mógł współczuć z tymi, którzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on sam poddany jest słabości. [3] »I dlatego tak za lud, jak i za siebie składać winien ofiary za grzechy. [4] »A nikt niechaj się nie waży brać tej godności, chyba że jest powołany przez Boga jak Aaron. [5] »Toteż i Chrystus nie sam siebie wywyższył, aby stać się najwyższym kapłanem, ale (wywyższył go) ten, który do niego powiedział: Tyś synem moim, jam dziś zrodził ciebie. [6] »Jako też na innym miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha. [7] »On też za życia swego w ciele słał modlitwy i błagania z wołaniem wielkim i łzami do tego, który mocen był wybawić go od śmierci: i został wysłuchany dla swej uległości. [8] »I chociaż był Synem Bożym, z tego, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. [9] »A wytrwawszy do końca, dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, stał się przyczyną zbawienia wiecznego. [10] »Arcykapłanem według porządku Melchizedecha nazwany też był przez Boga. [11] »Mielibyśmy wiele o tym do powiedzenia, ale niełatwo to wyjaśnić wam, którzyście się stali niezdolni do słuchania. [12] »Bo gdy ze względu na czas winniście już być mistrzami, znowu potrzebujecie, aby was pouczać o pierwszych podstawach nauki Bożej, i staliście się takimi, że mleka wam potrzeba, a nie pokarmu stałego. [13] »Każdy bowiem, który jeszcze ssie mleko, nie pojmuje nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. [14] »Lecz doskonałym daje się pokarm stały, tym, którzy przez ćwiczenie wyrobili w sobie zdolność do rozróżniania dobrego i złego. 
«  List do Hebrajczyków 4 List do Hebrajczyków 5 List do Hebrajczyków 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl