Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Hebrajczyków » Rozdział 8
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Główną jednak rzeczą w tym, co mówimy, jest, że mamy takiego Najwyższego Kapłana, który zasiadł na prawicy tronu Majestatu na niebiosach [2] »jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku założonego przez Boga, a nie przez człowieka. [3] »Każdy bowiem najwyższy kapłan ustanawiany jest dla składania ofiar i darów, potrzeba przeto, aby i ten miał co ofiarować. [4] »Jeśliby pozostał na ziemi, nie mógłby być kapłanem, gdyż byli inni, którzy według prawa składali dary [5] »oraz sprawowali służbę będącą obrazem i cieniem rzeczy niebieskich, jako to powiedziano Mojżeszowi, gdy kończył przybytek: Bacz (powiedziano), a uczyń według wzoru, który ci był ukazany na górze. [6] »Teraz jednak otrzymał tym wyższe kapłaństwo, im wyższego przymierza stał się pośrednikiem, jako że na lepszych ugruntowane było obietnicach. [7] »Bo jeśliby temu pierwszemu nic nie brakowało, można by było nie myśleć o drugim. [8] »Wszakże napominając ich mówi (Bóg): Oto przyjdą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Jakuba przymierze nowe [9] »nie według przymierza, które zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, bo ci nie wytrwali w przymierzu moim, i dlategom ich opuścił, mówi Pan. [10] »A to jest przymierze, które po onych dniach zawrę z domem izraelskim, mówi Pan: Prawami moimi wypełnię ich umysły i na sercach ich wypiszę je. I będę im Bogiem, a oni mi będą ludem. [11] »A nikt nie będzie uczył bliźniego swego i nikt brata swego mówiąc: Poznaj Pana. Bo wszyscy znać mię będą, od najmniejszego aż do największego z nich. [12] »Albowiem będę miłościw nieprawościom ich, a grzechów ich już pamiętać nie będę. [13] »Gdy tedy mówi: nowe, tamto pierwsze uznał za przestarzałe. A to, co starzeje się i murszeje, bliskie jest śmierci. 
«  List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8 List do Hebrajczyków 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl