Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List Jakuba » Rozdział 1
«  List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1 List Jakuba 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jakub, sługa Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń żyjących w rozproszeniu. [2] »Bracia moi, uważajcie to za wielką radość, gdy wpadniecie w różne pokusy [3] »wiedząc, że doświadczanie wiary waszej powoduje wytrwałość. [4] »A doniosłym skutkiem wytrwałości jest to, abyście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym. [5] »A jeśli komu zbywa na mądrości, niech prosi Boga, który bez ociągania się daje wszystkim obficie, a otrzyma ją. [6] »Ale niech prosi z wiarą i bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej poruszanej i miotanej wiatrem. [7] »Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma co od Pana. [8] »Człowiek fałszywy niestateczny jest w całym postępowaniu swoim. [9] »Niech brat pokorny chlubi się z wyniesienia swego, [10] »a bogacz — z upokorzenia swego, bo przeminie jako polny kwiat. [11] »Wzeszło bowiem słońce żarzące i spaliło trawę, a kwiat jej opadł; krasa jej wyglądu zginęła — tak i bogacz na drogach swych uwiędnie. [12] »Błogosławiony człowiek, który zniesie pokusę, bo utwierdziwszy się otrzyma wieniec żywota, który obiecał Bóg tym, co go miłują. [13] »Niech nikt doznając pokusy nie mówi, że przez Boga jest kuszony, albowiem Bóg nie podlega pokusie do złego i sam nikogo nie kusi. [14] »Lecz każdego kusi pociąg i przynęta pożądliwości. [15] »A dopiero potem, gdy pożądliwość owoc wydaje, rodzi grzech, a grzech dokonany rodzi śmierć. [16] »Nie błądźcie przeto, bracia moi najmilsi. [17] »Wszelki dar dobry i każda wzniosła łaska z wysoka pochodzi, zstępuje od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany ani cienia zmienności. [18] »Bo z własnej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli niejako początkiem stworzenia jego. [19] »Wiecie to, bracia moi najmilsi! A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu. [20] »Bo gniew człowieka nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. [21] »Dlatego też odrzuciwszy wszelką nieczystość i nadmiar złości przyjmujcie z łagodnością słowo w was wszczepione, które może zbawić dusze wasze. [22] »A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. [23] »Bo jeśli kto słucha słowa, a nie wypełnia go, podobny będzie do człowieka przypatrującego się naturalnemu swemu obliczu w zwierciadle, [24] »przypatrzył się sobie i odszedł, a niebawem zapomniał, jakim był. [25] »Kto zaś wniknął we wzniosłe prawo wolności i wytrwał w nim, stał się nie tylko zapominającym słuchaczem, ale wykonawcą dzieła: ten będzie błogosławiony dla czynu swego. [26] »A jeśli kto mniema, że jest pobożny nie powściągając języka swego, lecz zwodząc serce swoje, tego pobożność próżna jest. [27] »Czystą i nieskalaną pobożnością wobec Boga i Ojca jest nawiedzanie sierot i wdów w utrapieniach ich i strzeżenie samego siebie od zmazy tego świata. 
«  List do Hebrajczyków 13 List Jakuba 1 List Jakuba 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl