Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List Jakuba » Rozdział 2
«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia moi, nie miejcie wiary w chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa ze względu na osoby. [2] »Bo jeśliby do zgromadzenia waszego wszedł człowiek ze złotym pierścieniem, świetnie ubrany, a wszedłby i ubogi w nędznej szacie [3] »i zwrócilibyście uwagę na wspaniale ubranego mówiąc mu: „Ty usiądź tu wygodnie”, a biednemu powiedzielibyście: „Ty stań tam albo usiądź u podnóżka stóp moich”, [4] »czyż nie czynicie różnic między sobą i czyż nie staliście się sędziami o złych myślach? [5] »Słuchajcie, bracia moi najmilsi, czyż Bóg nie wybrał biednych na tym świecie jako bogaczy w wierze i dziedziców królestwa obiecanego przez Boga tym, co go miłują? [6] »Wy zaś nie uszanowaliście biednego. Czyż bogaci nie uciskają was i sami nie ciągną was do sądów? [7] »Czyż to nie oni bluźnią dobremu imieniu, które wezwano nad wami? [8] »Jeśli jednak wypełniacie Zakon królewski według Pisma: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”, dobrze czynicie. [9] »Jeśli zaś macie wzgląd na osoby, dopuszczacie się grzechu i sam Zakon potępia was jako przestępców. [10] »Bo każdy, kto zachowuje cały Zakon, a w jednym wykracza, staje się winnym wszystkiego. [11] »Ten bowiem, który powiedział: „Nie cudzołóż”, powiedział też: „Nie zabijaj”. I jeśli nie będziesz cudzołożył, a natomiast zabijesz, przekroczyłeś Zakon. [12] »Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez Zakon wolności. [13] »Bo tego, który nie czyni miłosierdzia, spotka sąd bez miłosierdzia, a miłosierdzie góruje nad sądem. [14] »Cóż pomoże, bracia moi, jeśliby kto mówił, że ma wiarę, ale uczynków by nie miał? Czyż wiara mogłaby go zbawić? [15] »I jeśliby brat i siostra nie mieli ubrania i potrzebowaliby codziennej żywności, [16] »a ktoś powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie — a nie dalibyście im tego, czego ciało ich potrzebuje, cóż by to pomogło? [17] »Tak i wiara, jeśliby nie miała uczynków, martwa jest sama w sobie. [18] »Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę twoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę moją z uczynków. [19] »Ty wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz; szatani także wierzą i drżą. [20] »A czy chcesz wiedzieć, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków martwa jest? [21] »Czyż nie dzięki uczynkom dostąpił usprawiedliwienia Abraham, ojciec nasz, ofiarując na ołtarzu syna swego, Izaaka? [22] »Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i dzięki uczynkom wiara udoskonaliła się. [23] »I spełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu, a poczytano mu to za sprawiedliwość, i nazwano go przyjacielem Bożym. [24] »Widzicie, że uczynki usprawiedliwiają człowieka, a nie sama wiara. [25] »Podobnie czyż nie uczynki, przyjęcie posłów i wyprawienie ich inną drogą, usprawiedliwiły Rahab, nierządnicę? [26] »Bo jak ciało bez ducha martwe jest, tak i wiara bez uczynków martwa jest. 
«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl