Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List Jakuba » Rozdział 3
«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia moi, niech się wielu spośród was nie uważa za mistrzów, bo wiedzcie, że większy czeka was sąd. [2] »Wszyscy bowiem w wielu rzeczach upadamy. Jeśli ktoś w słowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym i może trzymać na wodzy całe ciało. [3] »A jeśli wkładamy koniom w pyski wędzidła, to całym ciałem ich kierujemy. [4] »Oto i okrętami, choćby im wielkie gwałtowne wichry zagrażały, kieruje niewielki ster tam, dokąd zechce wola sternika. [5] »Tak i język małym wprawdzie jest członkiem, a wielkich rzeczy dokonywa. Oto jak niewielki ogień las podpala. [6] »I język jest ogniem, ogromem nieprawości. Pośród członków naszych jest i język mogący skalać całe ciało i rozognić krąg życia naszego, sam będąc rozpalony przez piekło. [7] »Bo wszelki rodzaj zwierząt, ptaków, wężów i innych można poskromić i człowiek je poskramia. [8] »Ale języka nikt z ludzi poskromić nie może, nieokiełzane to zło, pełne jadu śmiertelnego. [9] »Przezeń błogosławimy Boga i Ojca i przezeń przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. [10] »Z tych samych ust pochodzi i błogosławieństwo, i przekleństwo. Nie powinno tak się dziać, bracia moi. [11] »Czyż źródło z tego samego otworu słodką i gorzką wodę daje? [12] »Czyż drzewo figowe, bracia moi, może rodzić winne jagody albo winna latorośl figi? Podobnie też i słone źródło nie wydaje słodkiej wody. [13] »Któż między wami jest mądry i rozsądny? Niechże przez dobre zachowanie czynem pokaże łagodność mądrości. [14] »Bo jeśli gorzką zazdrość i niezgodę w sercach waszych macie, nie wynoście się i nie bądźcie kłamcami wbrew prawdzie. [15] »Nie jest to bowiem mądrość, która z góry zstępuje, ale ziemska, zwierzęca i diabelska. [16] »Bo gdzie zazdrość i niezgoda, tam niestałość i wszelki zły czyn. [17] »Ale mądrość, która jest z wysoka, jest przede wszystkim czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, dobrym sprzyjająca, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nie stronnicza i nie obłudna. [18] »A owoc sprawiedliwości zasiewa się w pokoju dla ludzi pokój czyniących. 
«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl